Volledig scherm
© Frans Nikkels

Ambtenarij wist van pekellek: Wethouders Hengelo en Enschede waren niet op de hoogte

ENSCHEDE - Hengelo en Enschede zijn al jaren in gesprek met AkzoNobel over verontreinigende lekkages. Alleen de wethouders wisten van niks.

Uit door De Twentsche Courant Tubantia opgevraagde gespreksverslagen blijkt dat Enschede en Hengelo en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) jaren op de hoogte zijn van zout- en olievervuiling door lekkages bij AkzoNobel. Vijf Enschedese fracties willen nu opheldering.

Contact
In 2012 stuurde AkzoNobel een Plan chlorideverontreinigingen bij productielocaties in het Twente Rijngebied naar SodM en de gemeenten. In een mail met een gespreksverslag van een bijeenkomst op 2 mei 2013 meldt de environmetal officer van AkzoNobel dat ‘het chlorideplan akkoord is bevonden door SodM, Enschede en Hengelo’. Uit een brief van SodM aan AkzoNobel van mei 2013 valt echter op te maken dat SodM ontevreden is.

In een mail aan ambtenaren van Enschede en Hengelo vraagt de SodM-medewerkster of zij ‘zich kunnen vinden in de opzet’ van de brief. De kritiek is dat uit het plan niet blijkt wat de oorzaak is van chloride- en olievervuilingen bij zouthuisjes. Evenmin ziet SodM in het plan een afname of toename van de hoeveelheid verontreinigingen en de verspreiding ervan. In het overleg van mei 2013 is ook de aanpak van olievervuilingen onderwerp van gesprek. In het gespreksverslag wordt door de environmental officer melding gemaakt van een olieverontreiniging uit 2009, bij boring 421.

Pekel
Op 24 maart 2014 is er weer een overleg van AkzoNobel met de gemeenten, nu zonder SodM. Er worden zeven lekkages besproken, vooral van pekel, en er wordt gesproken over de ‘standaardaanpak’. Die staat ook op de agenda van een overleg op 22 september 2015. Dan al wordt geconstateerd dat er een ‘relatief groot aantal incidenten is op de boorterreinen’.

De Enschedese fracties van GroenLinks, EnschedeAnders.nl, SP, PvdA en D66 willen van verantwoordelijk wethouder Hans van Agteren weten of hij wist van de lekkages toen er discussie was over de gasolieopslag in zoutcavernes onder het industrieterrein Marssteden en waarom hij de raad niet informeerde. Van Agteren: ,,Ik wist er toen niets van.”

Enschede e.o.