Home / Extra / Opinie / Uit de kom

Uit de kom

Uit de kom

Cartoonist en lezer slaan handen ineen

Tekenaar Ruben L. Oppenheimer neemt de actualiteit op de korrel vanuit de vissenkom. Het is aan de lezer om een spitsvondige tekst te verzinnen. Oppenheimer slijpt dagelijks het potlood om het beste idee uit te werken. Het resultaat staat elke dag op de site en twee keer in de week in de krant, op donderdag en zaterdag.

Door Ruben L. Oppenheimer

Meedoen? Reageer via onze Facebookpagina of mail uitdekom@tctubantia.nl.


Meedoen? Reageer via onze Facebookpagina of mail uitdekom@tctubantia.nl.

Voorwaarden inzending tekst cartoon:
Door inzending van mijn bijdrage (hierna: de Bijdrage) verleen ik onvoorwaardelijk, exclusief en eeuwigdurend toestemming voor het gebruik van de Bijdrage ten behoeve van alle publicaties via alle media, online, op papier en audiovisueel van of namens de Persgroep Nederland B.V. (hierna: de Persgroep) zodat de Persgroep de Bijdrage of delen daarvan voor alle mogelijke doeleinden mag (her-) gebruiken en exploiteren conform de algemene freelance voorwaarden van de Persgroep.

Ik verklaar dat een vergoeding voor bovengenoemde licentie of rechtenoverdracht niet aan de orde is.

Ik verklaar dat ik met de Bijdrage geen inbreuk maak op rechten van intellectuele eigendom, portretrecht of enige andere rechten van derden en vrijwaar de Persgroep tegen alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op rechten.

Overledenen in de regio

Meer informatie overlijdensadvertenties

Colofon

Heeft u vragen of tips voor onze deelredacties? Stuur dan een mail naar een van de regioredacties.
Meer gegevens?