article
1.6262580
ENSCHEDE/ZWOLLE - Naast Hengelo heft ook Almelo de waarschuwende vinger tegen de Technology Base Twente. Het gemeentebestuur van de derde stad van Twente vindt het onverstandig op dit moment een besluit te nemen over de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis. Twente kent immers al een overcapaciteit aan bedrijventerreinen.
Ook Almelo tegen Technology Base, in totaal 120 bezwaren
ENSCHEDE/ZWOLLE - Naast Hengelo heft ook Almelo de waarschuwende vinger tegen de Technology Base Twente. Het gemeentebestuur van de derde stad van Twente vindt het onverstandig op dit moment een besluit te nemen over de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis. Twente kent immers al een overcapaciteit aan bedrijventerreinen.
http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/ook-almelo-tegen-technology-base-in-totaal-120-bezwaren-1.6262580
2016-08-13T08:30:57+0000
http://www.tubantia.nl/polopoly_fs/1.6208015.1469026446!image/image-6208015.jpg
Hengelo,Almelo
Enschede
Home / Regio / Enschede en omgeving / Enschede / Ook Almelo tegen Technology Base, in totaal 120 bezwaren

Ook Almelo tegen Technology Base, in totaal 120 bezwaren

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  ENSCHEDE/ZWOLLE - Naast Hengelo heft ook Almelo de waarschuwende vinger tegen de Technology Base Twente. Het gemeentebestuur van de derde stad van Twente vindt het onverstandig op dit moment een besluit te nemen over de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis. Twente kent immers al een overcapaciteit aan bedrijventerreinen.

  Dat blijkt uit de 4 augustus afgeronde inspraakprocedure voor de diverse ruimtelijke (bestemmings)plannen en het concept-luchthavenbesluit. Daarvan hebben de documenten de afgelopen weken ter inzage gelegen bij de provincie Overijssel en de gemeenten Enschede en Dinkelland. In het najaar worden besluiten genomen. De twee gemeenten en de provincie verwerken de bezwaren en andere reacties, die als zogeheten zienswijzen konden worden ingediend. Bij de provincie kwamen 78 reacties binnen, bij Enschede en Dinkelland 42.

  Hengelo maakte al eerder duidelijk moeite te hebben met de plannen. Ook hier leven reserves vanwege het al bestaande, royale overschot aan bedrijfsgrond en het feit dat de beoogde bedrijvigheid in het luchthavengebied met de innovatieve maakindustrie te breed van opzet zou zijn. Ook moet de stad niets hebben van de wens van collega-gemeente Enschede om nabij Frans op den Bult een A1-afslag richting luchthaventerrein te maken. Dat gaat ten koste van afslag 31 (Hengelo-Noord) aan de A1, vreest Hengelo.

  Overcapaciteit
  Het stadsbestuur van Almelo is niet tegen herontwikkeling van de voormalige vliegbasis. Maar met de realisatie van de Technology Base zou volgens Almelo voorlopig een pas op de plaats moeten worden gemaakt. Almelo meent dat er eerst afspraken moeten komen tussen de veertien Twentse gemeenten de provincie Overijssel over het terugdringen van de overcapaciteit aan bedrijventerreinen en een te wijzigen bedrijventerreinenvisie, die op zijn vroegst pas eind dit jaar door de Twentse gemeenten wordt vastgesteld. De besluitvorming over de luchthavenplannen heeft plaats in oktober en begin 2017.

  Ook veel organisaties en particulieren tekenden bezwaar aan. Een groot aantal particuliere bezwaren is identiek. Zo wordt aangedrongen op het intact houden van het groene hart van Twente en plaatsen de bezwaarmakers kanttekeningen bij nut en noodzaak van een nieuw bedrijventerrein, de voorspelde werkgelegenheidseffecten en financieel-economische onderbouwing van de plannen.