article
1.2405696
Goed nieuws voor de vele zwevende kiezers. In de steeds maar lastiger wordende speurtocht naar de partij die het beste aansluit bij hun persoonlijke opvattingen, kunnen zij nu gebruik maken van de lokale StemWijzer. Door antwoord te geven op een aantal concrete stellingen berekent de StemWijzer, opgezet door Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), een persoonlijk stemadvies.
Stem wijzer met de StemWijzer
Goed nieuws voor de vele zwevende kiezers. In de steeds maar lastiger wordende speurtocht naar de partij die het beste aansluit bij hun persoonlijke opvattingen, kunnen zij nu gebruik maken van de lokale StemWijzer. Door antwoord te geven op een aantal concrete stellingen berekent de StemWijzer, opgezet door Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), een persoonlijk stemadvies.
http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/stem-wijzer-met-de-stemwijzer-1.2405696
2006-02-07T11:15:23+0000
http://www.tubantia.nl/polopoly_fs/1.5717215.1455186837!image/image-5717215.jpg
Enschede
Enschede
Home / Regio / Enschede en omgeving / Enschede / Stem wijzer met de StemWijzer

Stem wijzer met de StemWijzer

  • Afbeelding
   Fotograaf
  Goed nieuws voor de vele zwevende kiezers. In de steeds maar lastiger wordende speurtocht naar de partij die het beste aansluit bij hun persoonlijke opvattingen, kunnen zij nu gebruik maken van de lokale StemWijzer. Door antwoord te geven op een aantal concrete stellingen berekent de StemWijzer, opgezet door Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), een persoonlijk stemadvies.
  Op basis van de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen selecteerde het IPP bijna dertig stellingen. Enkele voorbeelden: in Enschede moet meer hoogbouw komen, bij Het Rutbeek moet een bungalowpark komen, het openbaar vervoer in Enschede moet gratis worden, de gemeente moet daklozen gratis opvang bieden en Enschedese ambtenaren mogen geen hoofddoekje dragen als ze in functie zijn.
  Al deze stellingen kunnen beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’, ‘neutraal’ of ‘overslaan.’ In afnemende rangorde laat de StemWijzer de overeenkomst zien met de deelnemende partijen. Op die manier kan het eigen standpunt worden vergeleken met dat van de partijen.
  De lokale StemWijzer is te bereiken via de gemeentelijke website (http://www.enschede.nl), maar ook via http://www.stemwijzer.nl. Voorafgaand aan de vergadering van de stedelijke commissie ging de Enschedese StemWijzer gisteravond officieel on line. In het stadhuis stonden zes laptops klaar, waarmee de StemWijzer maar ook de verkiezingenwebsite geraadpleegd konden worden. Op die laatste site is praktische informatie te vinden over de raadsverkiezingen. Waar vind ik het dichtstbijzijnde stemlokaal? Of hoe machtig ik iemand om voor mij te stemmen?
  Debat over asielbeleid
  Het Platform Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede houdt woensdag 8 februari (aanvang 19.30 uur) een debat over de positie van vluchtelingen en asielzoekers in de Enschedese samenleving. Aan het debat, genoemd integratie in Enschede 2006-2010, nemen deel: Timon de Weger (wethouder Sociale Zaken en lijsttrekker Christenunie), Joop Hassink (wethouder Integratiebeleid en kandidaat voor het CDA), Jan de Wit (2e kamerlid voor de SP), Marjo de Greef (fractievoorzitter D66 Provinciale Staten Overijssel) en vertegenwoordigers van alle aan de verkiezingen deelnemende partijen.
  Het debat, dat gehouden wordt in café De Zon (Zuiderhagen 43), staat onder leiding van Danny de Vries. Niek Rengers, voorzitter Vluchtelingenwerk Enschede, verzorgt een gesproken column over het onderwerp.
  Website Burgerbelangen
  In het kader van haar verkiezingsactiviteiten heeft Burgerbelangen Enschede haar website http://www.burgerbelangenenschede.nl vernieuwd. De partij wil het internet gebruiken, om een beter inzicht te krijgen in de mening van de Enschedese burger. Op de website staan stellingen, waarop belangstellenden kunnen reageren met ‘ja’, ‘nee’ of ‘geen mening’. Ook is het mogelijk om zelf vragen aan te melden.
  Verkiezingskraam PvdA
  De verkiezingscampagne van de PvdA voert de sociaal-democraten morgenochtend naar Glanerbrug. Van 9 tot 12 uur zijn ze met een kraam te vinden op de weekmarkt in de Schoolstraat. Wethouder Roelof Bleker en enkele kandidaatsraadsleden zijn aanspreekbaar voor allerlei zaken, die in de stad, het dorp of de wijk spelen.
  Weblog GroenLinks
  Webloggen is een belangrijk middel in de strijd om de stem van de kiezer. Met die wetenschap in het achterhoofd meldt GroenLinks vol trots, dat de weblog van deze partij (http://www.groenlinksenschede.web-log.nl) inmiddels zijn duizendste bezoeker heeft gehad. Op het verkiezingslog schrijven de kandidaten van GroenLinks over hun ideeën en activiteiten. Elk weekend is er een gastlogger, die vaak veel stof doet opwaaien door tegendraadse stellingen te verkondigen.
  Het zingende raadslid
  In de categorie verkiezingsstunts meldt zich nu ook Ferdi Lammerink, fractievoorzitter van de Stadspartij. Van 10 februari t/m 6 maart kan hij gebeld worden voor huiskamer-concert. Het zingende raadslid mikt vooral op bruidsparen, bedrijven en verenigingen. Onder het motto ‘Onze stem voor u, uw stem voor ons’ verzorgt hij een optreden van circa vijftien minuten. Want: ‘In deze trieste tijden van treurige troonredes, dure euro’s en steeds hogere lasten is een gratis muzikaal optreden mooi meegenomen.’