article
1.6323570
BORNE - Er moet een sluitende totaalaanpak komen om mensen met een verblijfsstatus te helpen op de terreinen wonen, werk, maatschappelijke deelname en onderwijs. Dat is in de kern de opzet van de Startnotitie ‘Thuis in Borne’ zoals het college van B en W die voor bespreking naar de gemeenteraad heeft gestuurd.
Borne wil snelle integratie statushouder
BORNE - Er moet een sluitende totaalaanpak komen om mensen met een verblijfsstatus te helpen op de terreinen wonen, werk, maatschappelijke deelname en onderwijs. Dat is in de kern de opzet van de Startnotitie ‘Thuis in Borne’ zoals het college van B en W die voor bespreking naar de gemeenteraad heeft gestuurd.
http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/borne/borne-wil-snelle-integratie-statushouder-1.6323570
2016-08-31T14:44:33+0000
http://www.tubantia.nl/polopoly_fs/1.6323593.1472654513!httpImage/image-6323593.jpg
Hengelo
Borne
Home / Regio / Hengelo en omgeving / Borne / Borne wil snelle integratie statushouder

Borne wil snelle integratie statushouder

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  BORNE - Er moet een sluitende totaalaanpak komen om mensen met een verblijfsstatus te helpen op de terreinen wonen, werk, maatschappelijke deelname en onderwijs. Dat is in de kern de opzet van de Startnotitie ‘Thuis in Borne’ zoals het college van B en W die voor bespreking naar de gemeenteraad heeft gestuurd.


  Het college wil af van de aanpak waarbij deze groep nieuwkomers versnipperd op de diverse deelterreinen worden geholpen. Het doel is een snelle integratie te bevorderen van de nieuwe inwoners. De gemeente neemt de regierol op zich in dit nieuwe project en overlegt daarbij met Welbions, Vluchtelingenwerk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (coa). De maatschappelijke begeleiding komt in handen van Vluchtelingenwerk.
  In het azc in Azelo zijn pakweg 350 vluchtelingen gehuisvest, van wie 180 mensen met een verblijfsstatus; 60 van deze statushouders zouden definitief in Borne kunnen blijven. Die zijn ‘gekoppeld’ aan de gemeente. Het college wil echter dat alle 180 statushouders met de nieuwe aanpak te maken krijgen. „Als iemand kans heeft op een baan in Borne, zou dat reden kunnen zijn voor koppeling aan de gemeente Borne.” Het coa wil hieraan meewerken, stelt het college.
  Tegelijk moeten de mogelijkheden voor huisvesting verder worden onderzocht. In 2016 zou Borne 60 statushouders moeten huisvesten. Welbions heeft aangeven ongeveer 40 mensen te kunnen helpen. „Voor de overige 20 statushouders moeten alternatieven worden gezocht.”
  Het college wil de mogelijkheden in beeld brengen en ook kijken ‘welk vastgoed beschikbaar is.’ Het kan onder meer gaan om reguliere sociale huurwoningen, nieuwbouw, kamerverhuur, ombouw van leegstaand commerciëel vastgoed en tijdelijke woonunits. Mensen met ideeëen hierover kunnen zich melden via mail:a.mannessen@borne.nl