article
1.6415370
HENGELO - Ook bij vier andere verdachte oude boringen van AkzoNobel blijkt olie en pekel weggelekt te zijn. Eerder was al bekend dat de buizen bij deze boringen lek waren, maar het was nog niet duidelijk of er ook daadwerkelijk sprake is geweest van lekkage.
Op nog meer boorplekken AkzoNobel olie en pekel weggelekt
HENGELO - Ook bij vier andere verdachte oude boringen van AkzoNobel blijkt olie en pekel weggelekt te zijn. Eerder was al bekend dat de buizen bij deze boringen lek waren, maar het was nog niet duidelijk of er ook daadwerkelijk sprake is geweest van lekkage.
http://www.tubantia.nl/regio/op-nog-meer-boorplekken-akzonobel-olie-en-pekel-weggelekt-1.6415370
2016-09-19T17:46:00+0000
http://www.tubantia.nl/polopoly_fs/1.6243789.1470381259!image/image-6243789.jpg
boorput,AkzoNobel
Regio
Home / Regio / Op nog meer boorplekken AkzoNobel olie en pekel weggelekt

Op nog meer boorplekken AkzoNobel olie en pekel weggelekt

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  HENGELO - Ook bij vier andere verdachte oude boringen van AkzoNobel blijkt olie en pekel weggelekt te zijn. Eerder was al bekend dat de buizen bij deze boringen lek waren, maar het was nog niet duidelijk of er ook daadwerkelijk sprake is geweest van lekkage.

  De vier boringen zijn technisch vergelijkbaar met boring 335, waar eind mei de eerste olielekkage werd ontdekt. Net als bij deze boring blijken de lekken zich op aanzienlijke diepte te bevinden, tot maximaal 218 meter. Olie heeft zich verspreid tot maximaal 20 meter van het boorgat. Ook is er pekelverontreiniging ontdekt.

  Kleilaag
  De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op bodemmetingen tot ongeveer 40-50 meter diepte. Op deze diepte zit volgens AkzoNobel een massieve ondoordringbare kleilaag. ,,Deze kleilaag laat eventuele olie niet door, maar bemoeilijkt wel het doen van metingen”, aldus het bedrijf. Aangezien meerdere lekken zich dieper bevinden, overlegt AkzoNobel met bodemexperts over nadere onderzoeksmogelijkheden. Er zouden geen risico’s zijn voor drinkwater of andere grondwaterwinning. Met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt een saneringsplan opgesteld.

  550 boorputten
  AkzoNobel heeft 550 boorputten in Twente, waarvan 86 in gebruik zijn voor zoutwinning. Het onderzoek naar de boringen 330, 336, 340 en 342 volgt op de eerdere ontdekking van de lekkage van afdekolie bij boring 335. Eind oktober verwacht AkzoNobel de mijnbouwkundige onderzoeksresultaten van de volgende acht putten. Daarna worden nog eens 21 inactieve zoutwinningsputten onderzocht.

  Druk en olieniveau
  Bij de actieve putten worden de druk en het olieniveau gecontroleerd. Dit gebeurt onder toezicht van SodM. AkzoNobel zegt dat er geen indicaties zijn dat actieve putten lekken, maar uit voorzorg wordt in overleg met SodM een aantal van deze putten onderzocht. De onderzoeksresultaten verwacht AkzoNobel eind oktober.

  Verscherpt toezicht
  AkzoNobel staat sinds kort onder verscherpt toezicht van SodM. Het bedrijf maakte daarop vorige week bekend dat het haar doelstelling is eind 2017 geen enkele lekkage meer te hebben.