Volledig scherm
In de Achterhoek worden de komende jaren extra woningen gebouwd. © THEO VAN ZWAM

Achterhoek mag tot 2025 1000 woningen extra bouwen

AALTEN - In de komende zes jaar kunnen er in de Achterhoek 1000 woningen extra gebouwd worden. Dat is mogelijk omdat er een nieuwe berekening is gemaakt van de bevolkingsontwikkeling in de komende jaren. 

De correctie is een meevaller voor de Achterhoekse gemeenten, die de zelf opgelegde aantallen in de regionale ‘Woonagenda’ te krap vinden. Vanwege de krimp van de bevolking werd het aantal nieuw te bouwen woningen tot 2025 beperkt tot 2400 stuks. De nieuwe bevolkingsprognose verruimt dat aantal weer.

De nieuwe cijfers zijn gemaakt door hetzelfde onderzoeksbureau dat de vorige bevolkingsprognoses voor de Achterhoekse gemeenten heeft opgesteld. Een belangrijk verschil met de oude cijfers is de manier waarop met ouderen wordt omgegaan. Ouderen die naar een verzorgingshuis verhuisden werden door de onderzoekers geteld als ‘verlaters van de woningmarkt’.

Zelfstandig

Volgens de nieuwe berekening is dat niet correct. Ouderen wonen langer zelfstandig. Als ze verhuizen is dat niet naar een kamer in een zorginstelling, maar naar een zelfstandige woning in zo’n complex. Ouderen laten dus géén woning meer achter. Dat was wel het uitgangspunt in de vorige berekening. De correctie zorgt ervoor dat het aantal huishoudens de komende jaren hoger is dan eerder was vastgesteld.

‘Deze correctie alleen al zorgt voor een extra toename van de tot 2025 geprognotiseerde huishoudens in de Achterhoek’, schrijft wethouder Ted Kok van Aalten in een toelichting aan de gemeenteraad. 

Een andere aanpassing is de manier waarop asielzoekers in de berekening zijn meegenomen. Omdat Winterswijk een asielzoekerscentrum heeft, werken hun komst en vertrek van die bewoners door in de cijfers.

Prognose

Daarnaast heeft onderzoeksbureau ABF binnen de prognose (de ‘voorspelling’ van het aantal Achterhoekers in de komende jaren) nu verschillende scenario’s gemaakt. Wethouder Ted Kok: ‘Het meest positieve scenario is een uitwerking van het Achterhoekse voornemen om talent voor de regio te behouden. In dit scenario wordt als het ware tegen de trend in opgebokst door het vertrekoverschot van de jongeren te temperen.’

Quote

Aalten, Doetinchem en Winters­wijk zullen het minst krimpen of zelfs een lichte groei kennen.

Ted Kok, Wethouder

Een voorbeeld: Aalten telt op dit moment 26.962 inwoners. In 2025 zouden dat er volgens de oude berekening 250 minder zijn. Volgens de nieuwe prognose zijn dat er 26.080 tot 27.240 , dus mogelijk zelf nog iets meer dan dit moment. Zo’n positieve voorspelling is ook berekend voor Doetinchem en Winterswijk. Voor de Achterhoek als geheel neemt de bevolking de komende jaren wel af. De onderzoekers: ‘In elk scenario krijgen Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Oude IJsselstreek te maken met bevolkingskrimp, terwijl Aalten, Doetinchem en Winterswijk het minst zullen krimpen of zelfs een lichte groei kennen.’

Dat laatste geldt alleen voor de komende zes jaar. ‘Tussen 2025 en 2040 krijgt vrijwel elke gemeente in de regio te maken met een bevolkingsafname, ongeacht het scenario.’