Diepenheimseweg 29, waar in eerste instantie plannen waren voor vestiging van een mega-varkenshouderij.
Volledig scherm
Diepenheimseweg 29, waar in eerste instantie plannen waren voor vestiging van een mega-varkenshouderij. © Frans Nikkels

Alternatief plan voor locatie
megastal Diepenheimseweg

NEEDE -Het Berkellandse college van B en W past het bestemmingsplan aan voor een kleinschaliger agrarisch alternatief voor de locatie aan de Diepenheimseweg waar een ‘megastal’ vol varkens dreigde te worden gerealiseerd.

Definitief geen megastal  voor duizenden varkens, maar eventueel  wel een  boerderij waar vijftien paarden en dertig koeien - tien zoogkoeien en twintig stuks jongvee - worden gehouden, mét de gebouwen en verdere inrichting die daarvoor nodig zijn. Dat is de strekking van het ontwerpbestemmingsplan Diepenheimseweg 29 Neede dat B en W van Berkelland aan de gemeenteraad voorleggen. Volgens het Berkellandse college is het een plan dat rekening houdt met zowel de belangen van de buurt als van de Noordijkse eigenaar van de locatie in de Needse buurtschap Lochuizen. Het plan ligt van 6 maart tot en met 16 maart ter inzage, zodat belanghebbenden er op kunnen reageren. Daarna heeft de gemeenteraad twaalf weken om een definitief besluit over het bestemmingsplan te nemen.

De Berkellandse gemeenteraad bevroor een klein jaar geleden de situatie ter plekke, door een ‘voorbereidingsbesluit’ te nemen voor de locatie. Dat betekende dat de eigenaar een jaar lang niet verder kon om er de varkenshouderij te realiseren die hij er aanvankelijk had willen vestigen. Onder andere door de reacties uit de buurt is de eigenaar inmiddels van gedachten veranderd. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan houdt in dat het agrarisch bouwvlak - waar bedrijfsgebouwen mogen worden gerealiseerd - wordt verkleind. Ook worden de gebruiksmogelijkheden ingeperkt, zodat intensieve veeteelt als mogelijkheid vervalt. De grond mag gebruikt blijven worden voor akkerbouw.