Volledig scherm
De sociale werkvoorziening Hameland in Lichtenvoorde wordt in fasen geheel ontmanteld. © Carlo ter Ellen

Berkelland neemt WSW’ers over van sociale werkvoorziening Hameland

BORCULO - Alle inwoners die werken bij de sociale werkvoorziening Hameland met vast contract, komen per 1 januari 2017 in dienst bij de gemeente Berkelland.


De vijf deelnemende gemeenten (Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Aalten en Haaksbergen) besloten vorig jaar de sociale werkvoorziening Hameland op te heffen. Als gevolg daarvan wordt de organisatie, met als uitvalsbasis Lichtenvoorde, momenteel in fasen geheel ontmanteld.

Het onderdeel Ontwikkelen & Detacheren van Hameland, waaronder het personeel valt dat niet gesubsidieerd wordt vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), is al per 1 juli dit jaar overgenomen door de Sociale Dienst Oost-Achterhoek (SDOA).

Een aantal medewerkers van de Hamelandafdeling Concern gaat aan de slag bij de gemeente Berkelland. Zij zullen in het Borculose raadhuis diverse staftaken uitvoeren, onder meer op het gebied van de financiën en het human resource management (HRM), dat ambtenaren stimuleert om zo optimaal mogelijk binnen de organisatie te werken. Deze groep komt formeel op 1 januari 2017 in dienst bij de gemeente.

Op diezelfde datum wordt Berkelland de werkgever van alle WSW’ers in vaste dienst die binnen de gemeente wonen. Ze zijn vanaf dat moment officieel niet langer werknemer van de sociale werkvoorziening. De betrokkenen hebben hierover een brief ontvangen vanuit het Borculose raadhuis. Er volgt verder nog een informatieve bijeenkomst over hoe hun toekomst eruit gaat zien.

De medewerkers van de sociale werkvoorziening met een tijdelijke arbeidsovereenkomst blijven in dienst van Hameland totdat hun contract van rechtswege afloopt. Dan bepaalt de gemeente waaronder zij vallen, of zij alsnog een vast contact krijgen op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening of dat zij instromen via de Participatiewet, die bedoeld is voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan werk te komen.

Niets verandert

Het personeel van de sociale werkvoorziening dat begeleid aan de slag is, heeft een dienstverband bij een reguliere werkgever. Voor hen verandert er niets. Zij blijven in dienst van hun baas. De gemeente die de rijkssubsidie in het kader van de WSW voor hen ontvangt, verstrekt de bijbehorende loonkostensubsidie aan deze werkgever. Beide groepen zijn per brief geïnformeerd wat straks hun positie wordt.

Accent op uitstroom

Het dagelijks bestuur van Hameland heeft ook de hoofdlijnen uitgezet over hoe het de komende jaren omgaat met medewerkers binnen de sociale werkvoorziening. Allereerst wordt het accent gelegd op de uitstroom, door meer personeel onder te brengen bij opdrachtgevers van buitenaf. De nog deelnemende gemeenten (Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk) krijgen een zogenaamde vangnetconstructie aangeboden. Die richt zich op WSW’ers die tijdelijk geen detacheringsplek hebben of degenen die nog niet bij een bedrijf ondergebracht konden worden en die ook niet binnen de zorgafdeling van Hameland past. Zij krijgen op een bedrijfsmatige manier werkzaamheden aangeboden.

Voor de categorie die deels nog is aangewezen op de dagbesteding met veel persoonlijke aandacht en begeleiding, komt de sociale werkvoorziening weer in beeld. Daarbij voeren arbeidsmatige activiteiten de boventoon.