Volledig scherm
Het boerderijtje aan de Diepenheimseweg 29. © Frans Nikkels

Berkelland zegt niet anders te kunnen dan bouw manege toestaan

NEEDE - Berkelland kan niet anders dan eigenaar Nijhof toestaan een rijhal te bouwen en de bestaande schuur te vergroten op het perceel aan de Diepenheimseweg 29. 

Dat stelt het college van B en W. De gemeente had in 2013 nog een woonbestemming toegekend aan het perceel in het bestemmingsplan buitengebied, maar dat is door de Raad van State in 2014 vernietigd. Hierdoor is het oude agrarische bestemming uit 1987 juridisch gezien weer van kracht.

De bouw van de rijhal past dus in het nu geldende bestemmingsplan, stelt het college. "Het klopt dat de gemeente ernaar streeft om de omgeving van de Needse Berg zoveel mogelijk vrij te houden van nieuwe bebouwing." B en W geven toe dat helemaal niet bouwen beter is, maar dat de bouwmogelijkheden zoveel mogelijk worden beperkt en dat het nieuwe bestemmingsplan minder schadelijk is voor het landschap dan het plan uit 1987 toelaat. Het college geeft toe dat het nieuwe bestemmingsplan gebaseerd is op het plan van Nijhof, maar ontkent dat er sprake is van 'ad-hoc planologie'.

B en W hebben op basis van de zienswijzen het bouwblok iets verkleind en nog wat kleine aanpassingen verricht, maar vinden verder dat het plan goed aansluit op de bestaande bebouwing in Lochuizen. Dat Nijhof pas op 14 februari 2019 een melding milieumelding indiende is voor Berkelland 'voldoende concreet' om het huidige agrarische gebruik aan te tonen.

Of de gemeenteraad het plan steunt hangt ervan of de politiek consequent is. In 2013, 2016 en 2018 stemden CDA, Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks nog voor het verwijderen van het agrarisch bouwblok. Op basis van die meerderheid is de bouw van een rijhal niet mogelijk.