Volledig scherm
landschap met picknickplaats tussen Neede en de Bijenkamp nabij nieuwe N18 © Peter Zandee

'Berkellands platteland stinkt niet,
behalve beetje in Beltrum'

BORCULO - Het college van B en W van Berkelland stelt de gemeenteraad voor om het huidige geurbeleid niet aan te passen. Die suggestie komt naar aanleiding van het onderzoek door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in opdracht van het college. 

De Brabantse onderzoekers moesten de huidige Berkellandse geursituatie in beeld brengen en daarnaast kijken naar de effecten van strengere geurnormen op het woon- en leefklimaat in de gemeente.

Vorig jaar juni  steunde een meerderheid in de gemeenteraad een motie om het geurbeleid te herijken.  Daarvoor moest eerst de huidige geurbelasting in beeld gebracht.  De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant werd hiervoor gevraagd vanwege de  ervaring van deze dienst met soortgelijke vraagstukken elders in  Nederland.

De dienst vergeleek de geldende vergunningen met de huidige geurbelasting, maar keek ook wat het mogelijke effect is bij invoeren van strengere geurnormen.  Het onderzoek laat volgens B en W zien dat de kwaliteit van het woon- en leefklimaat gemiddeld genomen goed is en er geen reden is om het huidige geurbeleid aan te passen. 

Beltrum

 In 96 procent van de gemeente zit het goed wat geurtjes betreft. Negatieve uitzondering is Beltrum,  waar verhoudingsgewijs veel grote varkenshouderijen zijn. Maar dat het op sommige plekken in Beltrum wat meer stinkt, wordt plaatselijk gewoon gevonden. En ook juristen zien daar geen handvaten om er maatregelen te kunnen nemen. 

Berkelland verkeert in de bijzondere situatie dat een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied door de Raad van State van tafel is geveegd.  Er zijn zodoende geen actuele spelregels voor wat wel en niet mag in het buitengebied. Wie zijn boerderij wil uitbreiden, moet zijn plannen laten toetsen aan regels uit de vorige eeuw.