Volledig scherm
© GinoPress B.V.

Bomen weg voor veiliger route

RUURLO - De provincie Gelderland gaat de komende tijd bekijken hoe de verkeersveiligheid op de provinciale weg N319 vanaf Warnsveld via Vorden richting Ruurlo kan worden verbeterd.

Voor 2020 stond al groot onderhoud aan de weg gepland, maar daarnaast wordt nu ook een aantal aanpassingen onderzocht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Duidelijk is in elk geval al dat er bomen worden gekapt langs de route. Gelderland wil namelijk liever geen bomen meer binnen een obstakelvrije zone van minimaal 4,5 meter langs de weg. Het aantal ernstige ongevallen op een 80-kilometerweg neemt met een dergelijke zone namelijk aanzienlijk af, zo stelt de provincie op basis van onderzoek.

Vitaliteit

Op dit moment staan er nog wel verschillende bomen binnen die zone. De komende tijd worden deze bomen afhankelijk van de mate van onveiligheid in drie categorieën ingedeeld. Behalve verkeersveiligheid wordt bij de afweging om wel of niet te kappen verder onder meer gekeken naar landschappelijke inpassing, vitaliteit van bomen, aanwezige flora en fauna en kosten.

Het onderzoek richt zich onder meer op de verkeersveiligheid bij het kruispunt met de Dennendijk bij Warnsveld. Ook over verbetering van de oversteek ter hoogte van de Schoneveldsdijk bij Medler en aanpassing van de rotonde bij de Vordenseweg bij Ruurlo wordt nagedacht. Langs de hele N319 is het idee om het aantal parkeerplaatsen te verminderen. Het is de bedoeling dat Gedeputeerde Staten medio volgend jaar een besluit nemen over de aanpak. Na het maken van een definitief plan moeten de maatregelen in 2020 worden uitgevoerd.