Volledig scherm
Les aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen is geen vanzelfsprekenheid. Foto: Theo Kock © DE GELDERLANDER

Ernstig gehandicapt kind krijgt wel onderwijs in Achterhoek, maar niet in Nijmegen

AALTEN - Duizenden kinderen in Nederland met een ernstige meervoudige beperking (EMB) krijgen geen onderwijs. De verschillen per regio zijn groot. Zo wordt in Nijmegen geen les gegeven aan EMB-kinderen en in de Achterhoek wel.

De beslissing of een kind wel of niet naar school gaat, ligt bij de 152 regionale samenwerkingsverbanden die Nederland rijk is binnen het speciaal onderwijs. Nut en noodzaak van onderwijs aan deze kinderen worden nauwelijks gezien. En het kost geld. Gevolg is dat EMB-kinderen bijna altijd een leerplichtontheffing krijgen en dus geen les.

Willekeur

,,Complete willekeur’’, stelt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). ,,Deze kinderen verdwijnen in een lade om vervolgens vergeten te worden. Dat mag nooit gebeuren. Het is niet uit te leggen dat ze in de ene regio wel les krijgen en in andere gebieden niet. Ik heb het geprobeerd aan te kaarten in de Tweede Kamer, maar tot nu toe wordt er niet geluisterd. Natuurlijk moet dit centraal geregeld worden. Elk kind heeft het recht zichzelf te ontwikkelen.’’

Leerplicht

Nederland kent een algehele leerplicht. Ontheffingen worden bij uitzondering door de onderwijsinspectie verleend. Het aantal van deze ontheffingen is de afgelopen vijf jaar echter fors gestegen, meldt de inspectie in haar jaarverslag over het schooljaar 2015-2016. Een deel daarvan bestaat uit kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.

Kwetsbaar

Lot de Swart van zorgorganisatie Estinea in Aalten, initiatiefnemer van het onderwijs dat nu gegeven wordt: ,,Deze kinderen kunnen niet naar een school toe. Daarvoor zijn ze te kwetsbaar, te zwak. Daarom kiezen we voor les aan huis of brengen we het onderwijs naar de zorg. Dat is nieuw, ja. Voorheen werd aan deze kinderen geen les gegeven. Maar ook zij kunnen zich ontwikkelen.’’