Volledig scherm
© eigen foto TC Tubantia

Geld groeit gemeente op rug: Berkelland houdt 9 miljoen over

BORCULO - Berkelland heeft vorig jaar 7,5 miljoen euro overgehouden. Ook voor dit jaar wordt een meevaller van ruim 1,5 miljoen euro verwacht.


Het positieve resultaat op de gemeentebegroting over 2015 van 7,5 miljoen oogt spectaculair, weet verantwoordelijk wethouder Han Boer. „Maar de uitkomst van de jaarrekening geeft wel een vertekend beeld”, nuanceert hij. „Want bij dit resultaat zit ruim 2 miljoen als voordeel op de kosten die voorzien waren bij het sociaalwerkvoorzieningschap Hameland. Dat geld hoefden we vorig jaar niet uit te geven, maar dat gaat nog gebeuren. Ik noem het daarom een papieren voordeel en zodoende stoppen we dit overschot in een reserve. Verder hebben we in 2015 zo’n 3,5 miljoen overgehouden op de uitvoering van de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).”

Op nul begroten
Berkelland streeft ernaar om op de eigen begroting niets over te houden. „Daar werken we naartoe. Je zult nooit helemaal op nul kunnen begroten, maar het komt wel steeds meer in zicht. De raad heeft ons ook gevraagd om strakker te begroten. Als college zijn we er blij mee dat dit nu al voor het derde achtereenvolgende jaar is gelukt.”

Boer illustreert zijn verhaal met een voorbeeld. Als de voordelen op jeugdzorg, WMO en AWBZ buiten beschouwing worden gelaten neemt het totale jaarresultaat, inclusief de voor- en najaarsnota, af van 7,3 miljoen in 2013 via 6,2 miljoen in 2014 naar 4,7 miljoen in 2015. Als ook de plus van 2,3 miljoen op Hameland niet wordt meegerekend, dan daalt het jaarvoordeel in 2015 naar 3,4 miljoen. „Uit deze berekeningen valt op te maken dat het overschot op de jaarrekening in drie jaar tijd is gehalveerd.”

Geen teruggave belasting
Het lijkt voor de hand te liggen dat de burgers van Berkelland in hun portemonnee merken dat er geld overblijft, bijvoorbeeld door een verlaging of teruggave van belasting. „Maar daarvan kan geen sprake zijn”, zegt Boer. „We willen natuurlijk als gemeente een aantal dingen blijven doen. Denk dan aan nieuw beleid, maatregelen die we wel moeten nemen, omdat de bevolking van Berkelland er baat bij heeft.” Om die reden worden de baten van 7,5 miljoen euro overgeheveld naar meerdere gemeentelijke fondsen. Het grootste bedrag, 4,3 miljoen, wordt in de ‘reserve nadelen decentralisatie’ gestopt. Verder gaat er 2,4 miljoen naar de Hamelandreserve. Er is 90.000 euro bestemd voor projecten die vorig jaar al zijn begonnen, maar nog niet klaar zijn. Aan de herstructureringsreserve wordt 209.000 euro toegevoegd en 325.000 euro is bedoeld voor het plan dat duurzamer gebruik van energie nastreeft.

Voorjaarsnota
De voorjaarsnota die gelijktijdig met de jaarrekening wordt gepresenteerd toont aan dat er ruim 1,5 miljoen meer is overgehouden dan waarvan eind vorig jaar werd uitgegaan bij het vaststellen van de begroting voor 2016. Dit komt doordat de uitgaven voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) meevallen (636.000 euro), de toelage van de regering hoger uitpakt (526.000), er hogere dividendopbrengsten zijn (314.000), de uitbesteding van gemeentelijke belastingheffing minder kost (284.000) en de prijscompensatie over 2015 niet nodig is (220.000). Het SDOA-overschot heeft grotendeels te maken met het feit dat er minder bijstandsuitkeringen verstrekt hoeven te worden. Een grote rol speelt hierbij de invoering van de kostendelersnorm, waardoor er minder geld verstrekt wordt als er meerdere mensen met een uitkering op één adres wonen. Het extra bedrag uit de algemene rijksuitkering vloeit voort uit het feit dat Berkelland nu meer inwoners en jongeren telt. Verder krijgt de gemeente meer winstaandeel van de Bank Nederlandse Gemeenten (188.000 euro), het nutsbedrijf Alliander (69.000 euro) en het waterleidingbedrijf Vitens (57.000 euro).