Volledig scherm
Volgens wethouder Patricia Hoytink mag de kwestie rond de megastal aan de Walemaatweg bij Geesteren niet de leidraad vormen bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. © Frans Nikkels

'Het kan wel 2022 worden voor nieuwe bestemmingsplan buitengebied Berkelland er is'

BORCULO - Een raadsmeerderheid kiest ervoor om de uitwerking  van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland op de lange baan te schuiven. CDA, VVD en OBL zijn het daarmee oneens.

Iets meer dan een half uur duurde de discussie woensdagavond in de commissie Bestuur en Ruimte. Toen was het grootste deel van de Berkellandse gemeenteraad er wel uit: pas over anderhalf à twee jaar buigt de politiek zich over een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Eerst moet het geurbeleid aangepast worden en dienen lokale regels voor het door de provincie geïntroduceerde plussenbeleid. Als dat laatste niet gebeurt, kan de gemeente ook niet meewerken aan uitbreidingen van bijvoorbeeld megastallen.

Een raadsmotie die afgelopen zomer werd aangenomen, vormde voor burgemeeser en wethouders aanleiding om ook voor deze variant te kiezen. Alleen wethouder Patricia Hoytink (CDA) nam een minderheidsstandpunt in. Zij prefereerde - net als haar fractie, VVD en OBL - de zesde optie. Daarbij hoeft geen diepgaand onderzoek verricht te worden naar de geurnormen. Dat levert naar verwachting een tijdswinst op van een half à een jaar.

,,Ik heb hiervoor gekozen omdat het geval van de uitbreiding van de megastal aan de Walemaatweg bij Geesteren intussen de leidraad vormt voor het uitvoeren van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied'', motiveerde Hoytink haar besluit. ,,Het lijkt mij niet handig om twee jaar raadsdiscussie daarover nog eens opnieuw te doen. Het gaat hier om algemeen beleid, en niet om één situatie.''

Vreemde opstelling

D66-raadslid Erik Slotboom zag dit als een vreemde opstelling van Hoytink. ,,We namen als raad in 2017 een motie aan. Dan is het buitengewoon dat de wethouder de opdracht daaruit weigert uit te voeren. Dat is ook een beetje minachting van de gemeenteraad."

Verantwoordelijk wethouder Marijke van Haaren (CDA) herinnerde eraan dat het aanvankelijk de bedoeling was om aan het eind van deze raadsperiode - ongeveer op dit moment - een bestemmingsplan klaar te hebben. ,,We dachten lang dat dit mogelijk zou zijn'', stelde ze. ,,Maar de spelregels zijn toch paar een keer bijgesteld. Daardoor wenst een raadsmeerderheid nu een grondige aanpak die juridische zekerheid met zich meebrengt. Dan weten we ook vast dat we goed de eindstreep gaan halen.''

Het lokale plussenbeleid is volgens Van Haaren niet nodig om paal en perk te kunnen stellen aan bouwoppervlaktes bij uitbreidingen op het platteland, zoals D66 aangaf. ,,Als uitgangspunten hanteren we maximaal 1,5 hectare voor intensieve veehouderij en niet meer dan twee hectare voor grondgebonden veehouderij. Daar veranderen we niets aan met het plussenbeleid. De provincie kan wel melden dat een agrarische uitbreiding zo groot mag zijn als de boer zelf wil, maar dat is niet aan de orde.''

Enorm buitengebied

D66'er Slotboom concludeerde dat de geur een van de meest opvallende ruimtelijke effecten is bij een agrarische uitbreiding. ,,Daarom vragen omwonenden op dit gebied vaak om aanvullende maatregelen. Als dit wordt nagelaten doet het geen recht aan de belangen van de bewoners uit het buitengebied. Dat leidt dus zeker tot vertraging van het nieuwe bestemmingplan hiervoor en leidt weer tot vernietiging daarvan bij de Raad van State'', merkte hij op. Erika Ordelman (Gemeentebelangen) benadrukte dat de regels de leefbaarheid moeten bevorderen voor iedereen in het enorme buitengebied van Berkelland: "Het houdt niet automatisch dat we het elke burger 100 procent naar de zin kunnen maken.''

Paul Knuvers (GroenLinks) vond dat de gemeente ervoor behoort te waken dat geen toestand ontstaat als bij de Groningse gaskwestie. ,,Ons platteland wacht de komende jaren radicale veranderingen en daarom is het noodzakelijk tot echte innovatie te komen'', aldus Knuvers. ,,Daarbij past prima het instellen in Berkelland van een breed samengesteld overlegorgaan dat met het welbekende boerenverstand adviseert en met plannen komt. Dit moet wat mij betreft dit jaar al gebeuren.''

Grote teleurstelling

CDA'er Patriek Piepers noemde het een grote teleurstelling dat er nog geen nieuw bestemmingsplan ligt. ,,Dat heeft grote gevolgen omdat we moeten werken met een verouderd plan dat deels nog uit de jaren 70 stamt. Inwoners en ondernemers uit het buitengebied weten totaal niet waaraan ze toe zijn. Boerderijen waarvan de eigenaren als agrariër stopten, zijn niet te kopen als woning. Zelfs voor simpele bouwplannen moeten uitgebreide procedures doorlopen worden, die al snel een half jaar extra tijd vergen. Er liggen ook noodgedwongen ontwikkelingen stil op het platteland. Bovendien zijn geen bouwleges meer te heffen wat de gemeente miljoenen euro's kost. Het is voor het CDA onbespreekbaar dat het bestemmingsplan mogelijk pas in 2022 vastgesteld wordt, gezien de belangen voor het buitengebied. ''

Wethouder Van Haaren meldde en passant dat al betaalde bouwleges niet meer zijn te claimen bij de gemeente door de betrokkenen. Dat wijzen rechtszaken hierover uit. ,,Wij gaan dus niet automatisch terugbetalen'', aldus Van Haaren. ,,Toen het bij ons bekend werd dat we dit niet mochten, zijn we meteen gestopt met het heffen van bouwleges.'' Hans Pelle (PvdA) memoreerde dat op het platteland steeds meer burgers komen wonen. "Alle belangen moeten worden meegewogen, ook van hen." Josien Wannink (VVD) meende dat de landelijke geurnormen zijn op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. 

In de vergadering probeerden CDA en VVD de andere fracties het vuur aan de schenen leggen, maar dat haalde weinig uit. Christendemocraat Piepers stak nog een hand in eigen boezem: ,,Ik denk dat wij als gemeenteraad zelf in deze lastige positie zijn beland. Wijzelf overigens als CDA ook...''