Volledig scherm
Graf op natuurbegraafplaats in Slingerbos bij Eibergen. © Peter Zandee

Meer natuurbegraafplaatsen in minder natuurgebieden in Gelderland

ARNHEM/EIBERGEN - De provincie Gelderland versoepelt de regels voor het inrichten van natuurbegraafplaatsen in bosgebied. Tegelijk wordt echter een aantal soorten bos uitgesloten voor natuurgraven.

 De regels in de Omgevingsverordening moeten wat Gedeputeerde Staten (GS) betreft worden aangepast voor natuurbegraven. Maar alle oude bosbodems  in het Gelders Natuurnetwerk (GNN) moeten ervoor worden uitgesloten, net als  gebieden waar het grondwater naar voedselarme gebieden gaat.  Daar waar natuurbegraven wél kan, mogen van de provincie meer graven per hectare worden gegraven: die dichtheid kan naar 500 graven per hectare.

Slingerbos

In Berkelland is in het Slingerbos bij Eibergen net buiten de bestaande algemene begraafplaats een uitbreidingszone als natuurbegraafplaats ingericht. De eerste graven zijn hier  inmiddels in gebruik gegeven. 

Verschillen

Groot verschil met traditionele graven op begraafplaatsen is aan de ene kant de grafrust: graven worden niet na een bepaald aantal jaren geruimd. Een ander opvallend verschil is dat er geen blijvende herinneringstekens mogen worden aangebracht: geen grafstenen dus, maar hooguit de naam van de overledene op een houten schijf die geleidelijk vergaat.

Beheerplan

Initiatiefnemers moeten voor de bestemmingswijziging van terreinen waar voortaan mag worden begraven, wat de provincie betreft voortaan een beheerplan opstellen. Daarin moet worden beschreven hoe  de kwaliteitsversterking van de bestaande of nieuwe natuur plaatsvindt. Ook moet erin staan hoe het natuurbegraven het verstoren van rode lijstsoorten en N2000-soorten voorkomt. 

Als Provinciale Staten (PS) instemmen met deze wijzigingen verwerken GS deze in de actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 2018.

“De Staten hebben om nader onderzoek gevraagd. De resultaten tonen aan dat er geen nadelige gevolgen van natuurbegraven zijn als het op een zorgvuldige wijze gebeurt. Ik ben blij met deze helderheid", zegt verantwoordelijk gedeputeerde voor natuur Jan Jacob van Dijk.

Compensatie

Tegenover het inrichten van natuurbegraafplaatsen staat uitbreiding van natuurterreinen: wie een natuurbegraafplaats wil inrichten, kan per 250 graven 1 hectare nieuwe natuur inrichten, of 5 hectare bestaande natuur versterken met nieuwe inrichting.

Voor beide varianten geldt dat de initiatiefnemer daarbij moet voldoen aan de eisen uit het Natuurbeheerplan voor de provincie. 

Effecten

Natuurmonumenten  heeft onderzoek laten doen naar de effecten op de natuur van begraafplaats Heidepol bij Arnhem.  Natuurgraven blijken daar geen  significante effecten te hebben op de begroeiing en bodem.