Volledig scherm

Nieuwe melkpoederfabriek Campina: alleen geluid

BORCULO - De nieuwe melkpoederfabriek van FrieslandCampina levert volgens een eerste onderzoek geen problemen op met fijnstof, stank, trillingen, verkeer of natuur.

Probleem is wel de geluidsoverlast: daar krijgt een aantal omwonenden mee te maken. Gemeente en FrieslandCampina proberen via maatregelen om de overlast binnen aanvaardbare grenzen te krijgen.

Maandagavond zijn de omwonden van de fabriek in Borculo opnieuw bij elkaar geroepen om kennis te nemen van de voorlopige resultaten van de Milieu Effect Rapportage (MER). Op de Notitie Rijkweidte en Detailniveau, die tussen 9 en 22 januari ter inzage lag, zijn acht reacties binnen gekomen. Vijf kwamen van omwonenden, drie van overheidsinstanties.

De omwonenden hadden vooral veel vragen over milieu-aspecten. Maar volgens de gemeente blijkt uit het MER-onderzoek dat de nieuwe fabriek op alle punten aan de milieu-eisen voldoet. Behalve dan op het punt van geluidsoverlast.

Om te voldoen aan de eisen moet de geluidszone die nu geldt rondom het industrieterrein uitgebreid worden. Daardoor vallen woningen aan de Lindenstraat, Acaciastraat, Iepenstraat, Wilgenstraat, Eikenlaan, Acerstraat, Malusstraat, Esdoornstraat, Prunusstraat, Lijsterbesstraat, Populierenstraat en in de omgeving van de Hesselink Es nu ineens binnen de nieuwe geluidszone. Wettelijk is 60 dB (A) (decibel) geluid bij de gevel toegestaan, Verwacht wordt dat de gevelbelasting hier maximaal 57 dB (A) zal worden. De gemiddelde isolatiewaarde van de woning is 20 dB (A), waardoor de geluidsbelasting binnenshuis 57-20=37 dB (A) zal zijn. En die mag wettelijk gezien maximaal 35 zijn. Vandaar dat alle woningen waarbij twijfel is over de geluidsbelasting individueel onderzocht gaan worden. Met de bewoners wordt gekeken welke geluidswerende maatregelen mogelijk zijn. Die worden vergoed.

Volgens de voorlopige MER is de meest milieuvriendelijke verkeersafwikkeling de noord-variant, waarbij het vrachtverkeer van FrieslandCampina wordt geleid via de Oude Needseweg en de Nettelhorsterweg. Bewoners van de Kastanjestraat hebben inmiddles gepleit voor verlegging van de Needseweg, zodat die verder van hun woningen komt te liggen. Weliswaar gaat daar in de plannen geen vrachtverkeer overheen, maar wel extra verkeer van werknemers.