Volledig scherm
Als de gemeente akkoord gaat, neemt het aantal varkens in de Geesterse megastal van maatschap Ter Haar-Koier toe van ruim 3.200 naar meer dan 9.000. © Bert Jansen

Offensief buurt tegen megastal in Geesteren

GEESTEREN - Geesterense buurt roept Berkellandse gemeenteraad op uitbouw van varkenshouderij Ter Haar-Koiker naar ruim 9.000 varkens af te wijzen. De houding van burgemeester en wethouders wordt gehekeld door de omwonenden van de geplande megastal van de maatschap.


Het steekt de omwonenden van de geplande megastal van Ter Haar-Koier in Geesteren (vijftien woningen, tientallen bewoners) dat het Berkellandse college eerder gemaakte afspraken naast zich neerlegt. B en W ontkennen de geldigheid van de betreffende overeenkomst. Die is destijds met de buurt en Ter Haar-Koier bepaald door tussenkomst van de toenmalige voorzitter van de Gebiedscommissie, op voordracht van de gemeente.

Het college noemt deze werkgroep inmiddels ‘geen bevoegde instantie’. Bovendien staat het akkoord niet op papier. ‘Einde discussie’, concluderen de omwonenden in een paginagrote advertentie vandaag in Achterhoek Nieuws. ‘Opnieuw dreigt stank voor dank voor ons, dit keer veroorzaakt door de gemeente.’

Platte wagen

De uit 2002 daterende afspraken hielden in dat het nieuw te bouwen bedrijf aan de Walemaatweg in Geesteren een capaciteit zou krijgen van maximaal 2.800 vleesvarkens en 430 zeugen, de modernste technieken toegepast zouden worden om stankoverlast te beperken en de gebouwen door aanplanting zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken zouden worden. Op basis hiervan stemde de buurt in met de komst van de varkenshouderij naar het Geesterense buitengebied, tussen Borculo en Neede.

De familie Ter Haar-Koier werd in 2005 feestelijk op een platte wagen binnengehaald, geheel volgens de tradities van de noaberschap. De omwonenden: ‘Eind goed, al goed. Zo leek het. Maar al snel bleek dat de platte wagen in werkelijkheid het paard van Troje was. De problemen begonnen.’

Vanaf de dag van de opening ging het bedrijf volstrekt z’n eigen gang, stelt de buurt. ‘We waren niet meer nodig. Alle met ons gemaakte afspraken werden systematisch genegeerd. Ter Haar-Koier verwees vervolgens naar de minimale wettelijke eisen waaraan de varkenshouderij zou voldoen.’

Zo bleef onder meer de installatie van luchtwassers uit. De buurt: ‘Hierdoor werden wij volstrekt onnodig geconfronteerd met een bijna zes keer hogere geurbelasting. Dat was weer stank voor dank. Ter illustratie: afgelopen jaar hadden we ruim honderd dagen last van stankoverlast. Gedurende 26 dagen was de hinder zelfs zo erg dat bij de naburige omwonenden ramen en deuren gesloten moesten blijven.’

De maatschap wil intussen een uitbouw realiseren, en van ruim 3.200 naar meer dan 9.000 varkens gaan. Als de gemeente de komst van deze megastal toestaat, leidt dat volgens de buurt op basis van de ingeleverde berekeningen tot een verdubbeling van de stankoverlast. ‘Want in de nieuwe plannen zijn uit kostenoverwegingen weer geen luchtwassers opgenomen.’

Ernstige gevolgen

De omwonenden wensen dat B en W de uitbreidingsaanvraag van Ter Haar niet in behandeling laat nemen door de gemeenteraad. ‘Dat heeft ernstige gevolgen. Niet alleen beloont het college daarmee aantoonbaar wangedrag van de aanvrager, maar erger, de gemeente zou zich als als een onbetrouwbare onderhandelingspartner richting ons ontpoppen. Dit mag niet gebeuren.’

De politiek wordt opgeroepen de vergroting tot een megastal af te wijzen. De buurt: ‘Het gemeentebeleid behoort niet alleen de belangen van een individuele varkenshouder te dienen, maar ook de leefkwaliteit en de gezondheid van de bewoners in de buitengebieden. De raad moet zich uitspreken dat een verwacht ‘geurniveau van 10 odeur’ een beslist onacceptabele stankoverlast oplevert. Genoeg is soms misschien ook echt genoeg.’

De maatschap Ter Haar-Koier wil niet reageren. De gemeente stelde al eerder dat nog lang niet zeker is dat Berkelland meewerkt aan de uitbreiding.