Volledig scherm
Soms staat een zendmast voor mobiele telefonie middenin een dorp. In Haarlo willen inwoners dat voorkomen. De mast moet volgens hen op minstens een kilometer van de bebouwde kom geplaatst worden. © Erik van 't Hullenaar

Onrust in Haarlo door zendmast van KPN

HAARLO - In Haarlo is onrust ontstaan over zendmast voor mobiele telefonie, die KPN dicht bij het dorp wil plaatsen. Al 130 inwoners ondertekenden een petitie daartegen. Ze  willen het gevaarte op minstens een kilometer van de bebouwde kom.

Het houdt de gemoederen flink bezig dat KPN in de buurt van de Haarlose bebouwde kom een bijna 40 meter hoog gevaarte wil installeren om de mobiele telefonie en het internet ter plekke te verbeteren. Ruim een vijfde deel van de dorpsbewoners (130 van de omtreeks 600) zette een handtekening onder een petitie, die ervoor moet zorgen dat de zendmast op minstens een kilometer buiten de woonkern wordt geplaatst.

EHS

EHS-patiënten Wilma de Jong en Marijke van Donselaar zeggen dat de gekozen locatie dicht bij Haarlo hen radeloos. EHS is de afkorting voor Elektromagnetische Hyper Sensiviteit. Patiënten met EHS worden ziek van straling door mobiele apparatuur. Bijna overal worden mobiele telefoons, tablets, pc’s en printers worden gebruikt, staan zendmasten en is Wifi aanwezig. Zodoende kunnen zij vrijwel nergens meer heen.

Beschermende kleding

,,Alleen met beschermende kleding aan kan ik nog snel boodschappen doen”, vertelt Wilma de Jong. Tot vijf jaar geleden woonde zij in Leiden, waar ze allerlei aanvankelijk onverklaarbare klachten kreeg, tot de boosdoener - een op 150 meter van haar flat geplaatste zendmast - als zodanig werd ontdekt. Op de kaart van Nederland zocht ze naar een voor haar leefbare plek en ze verhuisde naar Haarlo.

De beoogde KPN-zendmast dicht bij Haarlo veroorzaakt vrees onder de dorpelingen. ,,Natuurlijk willen alle Haarloërs een goed bereik voor hun mobiele communicatiemiddelen, maar dat hoeft toch niet ten koste van alles te gaan’’, zegt Eef van Leeuwen van het lokale retraitecentrum Erve Veldink, een van de initiatiefneemsters van de petitie.,, Daarvoor bestaan genoeg mogelijkheden, die minder verstrekkende gevolgen hebben. Bij ons komen mensen met een burn-out en andere gezondheidsklachten die te maken hebben met drukte en straling. Zij kunnen hier niet meer verblijven als te dichtbij een zendmast geplaatst wordt. Nog even en er is nergens in ons land meer een plek waar EHS-patiënten kunnen leven.”

Serieus nemen

Intussen hebben al ruim twintig Haarloërs in brieven en zienswijzen aan de gemeente beargumenteerd waarom het gevaarte ver buiten de bebouwde kom moet komen. Zij vinden vooral dat de leefomstandigheden en gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren in Haarlo en omgeving gerespecteerd dienen te worden. Onder hen bevinden zich ook bijen- en melkveehouders alsmede ondernemers. Een aantal van hen kondigde al aan officieel bezwaar in te dienen wanneer de zendmast dicht bij hun bedrijf wordt gesitueerd. ,,Wij willen door de gemeente en KPN serieus worden genomen’’, verklaart Van Leeuwen.

Van de gemeente kregen de betrokken Haarloërs te horen dat Berkelland bij het installeren van zendmasten het landelijk beleid volgt. Als er een omgevingsvergunning nodig is voor de antennes is de lokale overheid verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en bouwkundige procedures. Een ambtenaar deelde De Jong echter schriftelijk mee dat de gemeente autonoom is om te optreden en er dus op gezondheidsbezwaren valt te reageren.

Inloopavond

De gemeente Berkelland houdt dinsdag 12 december in zaal Prinsen een inloopavond voor Haarloërs, waar de stand van zaken wordt toegelicht. De Jong kan daar niet bij zijn, omdat daar ongetwijfeld veel bezoekers zullen komen met hun mobieltje op zak. Ze zou graag zien dat zogenaamde ‘witte zones’, stralingsarme gebieden, in het land komen. ,,Het mag toch niet zo zijn dat economische en andere maatschappelijke belangen zwaarder wegen dan die van de gezondheid van burgers’’, luidt haar hartenkreet.