Opnieuw vette bonus personeel Nedap: gemiddeld 4.000 euro per werknemer

videoGROENLO - De bijna 700 werknemers van Nedap kunnen, evenals vorig jaar, weer op een vette winstuitkering rekenen. Gemiddeld iets meer dan 4.000 euro per werknemer dit keer. Want het technologiebedrijf presteerde ook vorig jaar prima.

De extra bonus - in totaal 2,7 miljoen euro - wordt via het salaris uitbetaald, of in aandelen van het bedrijf. Over 2017 was het resultaat hoger dan normaal, omdat Nedap dochterbedrijf Nsecure had verkocht. Vorig jaar realiseerde het bedrijf uit Groenlo het fraaie resultaat volledig op eigen kracht. Het bedrijfsresultaat – de winst uit ‘normale’ bedrijfsuitoefening – steeg met liefst 22 procent tot 19,4 miljoen, bij een vijf procent hogere omzet van 191 miljoen.