Volledig scherm
Inus Westhoff, voorzitter van de Gemeenschapsraad Neede over de Oudestraat: „Misschien keert het aloude oude trottoir weer terug in het straatbeeld.” © Carlo ter Ellen

Oudestraat in Neede krijgt oude alure terug

NEEDE - Er heerst opluchting tijdens de presentatie van de ‘Transformatiedivisie Oudestraat 2030’. De Needse Oudestraat krijgt zijn allure terug en er gloort hoop voor eigenaren van lang leegstaande winkelpanden.

Minder steen, parkachtige elementen, woonvergunningen voor winkelpanden, een sloop- en een gevelfonds en een beetje ‘veur wat heurt wat’. De transformatieplannen voor de Oudestraat worden deze donderdagavond overwegend enthousiast ontvangen door aanwezigen van de drukbezochte presentatie in grand café de Hofmaat. Neede is de aftakeling van wat ooit het bruisende hart van het dorp was helemaal zat. 

De reuring van de Oudestraat heeft zich de afgelopen jaren langzaam maar zeker verplaatst naar de Borculoseweg. Een keer per jaar is het feest in de Oudestraat en dat is de dag wanneer de carnavalsoptocht er doorheen trekt. Verder telt de straat te veel en te grote winkelpanden en voldoet de inrichting allang niet meer aan de eisen van de huidige tijd. „Het is een en al steen”, zegt een bezoeker van de presentatie. „Ze moeten het groener maken, met bankjes onder bomen en zo.” De opmerking van voorzitter Inus Westhoff van de Gemeenschapsraad Neede stelt gerust: „Misschien keert het aloude oude trottoir weer terug in het straatbeeld en kun je onder een boompje op het terras even uitpuffen.”

Leegstand

In 2017 heeft het college besloten de gehele Oudestraat aan te merken als pilotproject, er moet een visie komen voor een toekomstbestendige Oudestraat. Doel is een aantrekkelijke, leefbare en vitale Oudestraat en omgeving te realiseren, en tegelijkertijd de toenemende leegstand in de straat het hoofd te bieden en vastgoedeigenaren de mogelijkheid te geven hun panden opnieuw in te zetten. „Voor die pandeigenaren wordt een sloop- en gevelfonds in het leven geroepen”, zegt voorzitter Richard Grevelink van de Ondernemersvereniging Neede. „Als een winkelpand een andere bestemming krijgt, willen we gelijk kijken of zo’n pand weer in oude staat kan worden teruggebracht. De eigenaar zal daarbij financieel worden ondersteund uit zo’n fonds.”

De schetsen tonen een mix van wonen, werken en winkelen in de Oudestraat. De ‘groene’ pilot wordt gedragen door de Taskforce Neede, waarin de Gemeenschapsraad Neede (GRN), Ondernemersvereniging Neede (OVN), Pro Wonen, vastgoedspecialisten en de gemeente zijn vertegenwoordigd. „Dat is een breed draagvlak van vele verschillende instanties en organisaties die allemaal het belang van deze missie inzien”, zegt Grevelink. „Dat ProWonen bereid is woonvergunningen te verlenen voor kleinschalig wonen in winkelpanden die nu leegstaan, zegt iets over de bereidwilligheid van de corporatie. Die steekt in feite wooncontingent in dit project en dat is lovenswaardig. Dat hebben we ook nodig om van de Oudestraat de straat te maken, zoals die in dit plan aan de Needenaar wordt voorgelegd.”

Eigenaren van panden die al jaren geen kant op kunnen met hun vastgoed, hebben hun hoop op de voorgenomen vastgoedformatie gevestigd. Het huidige woningcontingent lijkt onvoldoende om verandering te kunnen realiseren. Daarom moet gezocht worden naar creatieve en werkbare oplossingen. Grevelink: „Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de Oudestraat om te bouwen naar een woonstraat. Het gaat om een goede balans tussen wonen en winkelen die deze straat weer aantrekkelijk moet maken voor iedereen.”

Quote

Het gaat om een goede balans tussen wonen en winkelen

Richard Grevelink,, voorzitter Ondernemersvereniging Neede

-------------------------------------------------

‘Loket Oudestraat’ voor alle initiatieven 

NEEDE Omdat de aanpak van ieder pand in de Oudestraat anders is, en de projectgroep daarin maatwerk nastreeft, zal er na goedkeuring van het rapport door de gemeenteraad een ‘Loket Oudestraat’ in het leven worden geroepen. Dat loket moet het begin- en eindpunt zijn voor alle initiatieven, leggen de initiatiefnemers uit. „In dit loket zullen alle partijen zijn vertegenwoordigd die bij de totstandkoming van deze pilot zijn betrokken.” 

Een pandeigenaar die de gevel van zijn pand volgens de visie wil aanpassen, wordt geacht daarin zelf te investeren, maar kan daarnaast een beroep doen op het gevelfonds om de kosten dekkend te krijgen. „Iedere aanpassing zal individueel worden bekeken, want geen geval is hetzelfde.” Slopen kan een optie zijn om ruimte te maken voor de plannen van de Taskforce. Ook in geval van sloop zullen we kijken hoe we de eigenaar daarin kunnen faciliteren”, zegt Richard Grevelink aan. „Het hele plan is nu voorgelegd aan de Needenaar. Mensen kunnen vragen stellen of opmerkingen plaatsen die we meenemen in de voortgang van het proces. Inmiddels hebben we gemerkt dat je soms niet de juiste persoon aanspreekt, terwijl dat uiteraard wel de bedoeling is. We verwachten in april daadwerkelijk te kunnen beginnen met de uitvoering van dit plan dat uiteindelijk onderdeel moet worden van een route langs prominente Needse locaties.”