Volledig scherm
© archief

Overijssel zet megamestvergister in Gelderse Groenlo voet dwars

DEN HAAG/GROENLO - Het Groenlose mestvergistbedrijf RMS hoopt dat de Raad van State de provincie Overijssel alsnog dwingt een natuurbeschermingsvergunning af te geven.


Tot verbijstering van RMS, die een megamestvergister aan de rand van Groenlo wil bouwen, weigerde de provincie Overijssel een NBW-vergunning voor de Bioraffinage af te geven. Dat Overijssel zich mag bemoeien met vergunningen voor bedrijven in Gelderland heeft te maken met de ‘grensoverschrijdende’ milieuproblematiek. Groenlo ligt dicht genoeg bij Overijssel. En de eventuele uitstoot van verzurende ammoniak door de mestvergister aan de Ruiterweg kan Overijsselse natuurgebieden aantasten.

Verbolgen

RMS is vooral verbolgen over het feit dat Overijssel de vergunningsaanvraag niet eens in behandeling nam terwijl de eigen provincie Gelderland wel een NBW-vergunning verleende, bleek dinsdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag. Volgens Overijssel ontbraken allerlei cruciale gegevens over het ventilatiesysteem en de vrachtwagenbewegingen van en naar het bedrijf.

Bovendien wil Overijssel inzicht in de zogenoemde salderingsovereenkomsten die RMS met andere (vee)bedrijven heeft gesloten. Door het opkopen van ammoniakrechten bij boeren uit de omgeving mag RMS meer ammoniak uitstoten (salderen). Immers, in zwaar beschermde Natura 2000- gebieden mag de neerslag van ammoniak (stikstofverbindingen) niet meer toenemen en moet eigenlijk geleidelijk afnemen.

Niet duidelijk

Volgens Overijssel is het niet duidelijk of het bij de door RMS opgekochte rechten om daadwerkelijk ingeleverde mestrechten gaat, of om papieren mestrechten van veehouderijen die al jaren geleden zijn gestopt.

De Raad van State wilde dinsdag van Overijssel weten waarom ze zelf niet berekeningen maakte met de door de RMS aangeleverde gegevens. „Dit konden we niet omdat we niet alle gegevens kregen en we hebben geen enkel inzicht in de overeenkomsten die RMS met andere private partijen sloot.”

Groot probleem

Mocht de Raad van State de Overijsselse weigering overnemen, dan zit RMS met een groot probleem. Intussen is de ammoniak- en stikstofregelgeving aangescherpt en zal een nieuwe vergunningsaanvraag volgens de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moeten plaats vinden. Dat betekent nog meer kostbaar onderzoek en mogelijk nog meer ammoniakrechten aankopen voor RMS.

Uitspraak volgt over enkele weken.