Het provinciehuis in Arnhem.
Volledig scherm
Het provinciehuis in Arnhem. © Lex van Lieshout

Provincie Gelderland heeft geen zicht op wat er met subsidies gebeurt

De provincie Gelderland controleert niet goed genoeg wat er met verstrekte subsidies gebeurt. Verbeterpunten bij langlopende projecten worden niet doorgevoerd, en steekproeven bij kleine subsidies worden niet gehouden. Dat concludeert de Rekenkamer Oost-Nederland.

De provincie Gelderland verstrekt jaarlijks voor tientallen miljoenen aan subsidie. Middelen die, zo schrijft de Rekenkamer terecht in haar rapport, afkomstig zijn van de belastingbetaler. ‘Het is dan ook van belang om zicht te hebben op de resultaten en effecten die gerealiseerd zijn met subsidies’.

En daar ontbreekt het nu juist aan. De provincie, concludeert de Rekenkamer, heeft niet goed genoeg zicht op wat er met die miljoenen gedaan wordt. ,,De systemen van de provincie zijn gericht op het verstrekken van subsidie”, zegt Suzan Mathijssen, directeur van de Rekenkamer Oost. ,,Maar informatie er uit halen om te zien aan welke taken het geld uitgegeven is, blijkt heel lastig.”

Evaluatie

Wettelijk is vastgelegd dat subsidieregelingen die langer lopen dan vijf jaar, geëvalueerd moeten worden. Gelderland heeft zichzelf opgelegd dat projecten vanaf vier jaar al geëvalueerd moeten worden. Dat gebeurt ook, maar met de verbeterpunten die daaruit komen, wordt vervolgens niets gedaan. Daarmee, stelt de Rekenkamer, is er ‘sprake van risico’s op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid van subsidieverlening’.

,,De provincie evalueert meer dan dat de wetgever eist”, constateert Mathijssen. ,,Maar met de aandachtspunten die daaruit komen over het zicht op de verstrekte subsidies wordt vervolgens maar beperkt iets gedaan. Ze weten dus zelf dat het zicht beperkt is, maar ze doen niet genoeg met de verbeterpunten.”

Verantwoording afleggen

Voor subsidies tot 25.000 euro is landelijk de afspraak dat de ontvanger geen verantwoording af hoeft te leggen aan de verstrekker. Dit gaat uit van vertrouwen in de subsidieontvangers. Wel moeten die ontvangers bij een eventuele controle kunnen laten zien wat ze met het geld gedaan hebben. De provincie Gelderland heeft als beleid om jaarlijks een aantal ‘kleine’ subsidieontvangers te controleren. Maar, zo concludeert de Rekenkamer, dat is de afgelopen jaren niet structureel gebeurd. ‘Daardoor is het niet duidelijk of het vertrouwen gerechtvaardigd is’.

In een reactie erkent de provincie het belang van goede en voldoende informatie over het gebruik van subsidies. ‘Wij werken continue aan het sneller, overzichtelijker en toegankelijker maken van informatie over subsidieverlening’, stelt Gedeputeerde Staten. Ook wordt gewerkt aan ‘het vereenvoudigen van subsidies en processen’.

Het beeld dat er een koppeling is tussen de informatieverzameling en risico’s op onrechtmatigheden, herkent het provinciebestuur niet. ‘Intern onderzoek en de jaarlijkse accountantscontroles geven aan dat er geen onrechtmatigheden geconstateerd zijn. De risico’s achten wij dus gering’.