Volledig scherm
© Lenneke Lingmont

PvdA neemt afstand van motie Spieker in Eibergen

EIBERGEN - Niet meer praten met het SKS-bestuur achter het noodlijdende kulturhus 't Spieker maar wel met vertegenwoordigers van muziekverenigingen. De motie die de Berkellandse gemeenteraad op 2 juni aannam, gaat ver. Te ver, als het aan de PvdA ligt.

In een brief die hij maandag aan de rest van de Berkellandse gemeenteraad en aan het college van B en W heeft gestuurd, stelt PvdA-fractievoorzitter Peter Brugman dat zijn partij zich neer moet leggen bij meerderheidsbesluiten, maar dat niet kan doen bij ondeugdelijke besluiten. 'Wij achten ons daarom ook niet gebonden aan de motie M-16-05, en nemen hier nadrukkelijk afstand van', schrijft Peter Brugman.

Toetsen
Het Berkellandse college zou de motie over 't Spieker juridisch moeten toetsen, aldus de PvdA. De dit voorjaar gewijzigde Gemeentewet biedt een college van B en W daar volop mogelijkheden voor. Daarin is vastgelegd dat het college naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van een raadslid wensen en bedenkingen over het voorstel kenbaar kan maken. De raad mag juridisch zelfs niet voorbij gaan aan dat moment.

'De PvdA-fractie is van mening dat uitvoering geven aan deze motie juridisch onjuist is en het college daarmee het risico loopt in juridische procedures verzeild te raken. Hetzij bij de bestuursrechter, hetzij bij de Ombudsman. Dit is in het nadeel van het (algemeen) belang van de gemeente Berkelland. Inwoners, bedrijven en instellingen hebben geen alternatief dan de gemeente. Zij hebben geen keus als zij met de lokale overheid in gesprek willen. Een gemeentebestuur mag naar de mening van de PvdA-fractie niemand als gesprekspartner uitsluiten', zo schrijft Brugman.

In de M-16-05-motie werd het college verzocht het bestuur van Stichting Kulturhus 't Spieker niet meer te zien als gesprekspartner.Wethouder Han Boer heeft op 2 juni aangegeven de motie over te nemen en uit te voeren. Vorige week, bij de behandeling van de voorjaarsnota, nuanceerde Boer de opstelling van het college in de praktijk.

Niet ter zake
"De eigen interpretatie van de tekst door het college doet niet ter zake", meent Brugman echter. De PvdA vindt het gek dat VVD, CDA, D66, Gemeentebelangen en OBL én het college de motie vooraf niet op juridische houdbaarheid hebben laten toetsen. De PvdA stelt voor om dat voortaan bij 'moties en amendementen met verstrekkende uitwerking' juist wel te doen. Dat idee wil Brugman binnenkort bespreken. Van de zijde van het college of andere partijen is nog niet op de brief van Brugman gereageerd. Wij achten ons niet gebonden aan de motie en nemen er nadrukkelijk afstand van Brugman, PvdA