Volledig scherm
Minister Ollongren vorig jaar op werkbezoek in Beltrum waar jongeren starterswoningen in eigen dorp willen bouwen. © Frans Nikkels

Regio Deal Achterhoek:
40 miljoen voor streek

DEN HAAG/BORCULO - De Regio Deal Achterhoek is rond. Om de streek in de toekomst aantrekkelijk te houden voor haar bewoners investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro. Dat geld moet leiden tot slimme verbeteringen in de maakindustrie maar ook in de woon- en leefomgeving worden gestoken.

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandag aan de Tweede Kamer. Ze schrijft mede namens collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen. 

De Achterhoek kampt met een dalende (beroeps-) bevolking, terwijl het een sterke en innovatieve regio is met veel gespecialiseerde maakbedrijven. De regio werkt samen met bewoners aan het behoud van een gezonde economie, met slimme innovaties in de maakindustrie, en aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Nu er overeenstemming is voor de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Eind vorig jaar selecteerde het kabinet het voorstel van de Regio Achterhoek uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. De uitdaging in de Achterhoek ligt in het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio en ervoor te zorgen dat jonge Achterhoekers er willen blijven wonen en werken. Ook wordt gewerkt aan een goede bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen en kringlooplandbouw. Daarbij investeert de regio in het woningaanbod en in het buitengebied, bijvoorbeeld door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken en criminaliteit te bestrijden. 

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar vanuit een fonds dat Regio Envelop wordt genoemd. De regio legt ook 20 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor het programma rond. Ook de provincie doet eraan mee.