Volledig scherm
Vooral in het buitengebied van Berkelland, veraf gelegen van het Borculose bureau, haalt de politie de gewenste aanrijtijd niet bij spoedgevallen. © Emiel Muijderman

Snellere aanrijtijden politie nodig in Berkelland

BORCULO - D66 wil dat de gemeente actie onderneemt om ervoor te zorgen dat de politie de aanrijtijden bij dringende gevallen in heel Berkelland haalt.


Zorgwekkend, zo noemt D66-fractieleider Jolanda Kuipers-Berfelo de constatering van burgemeester en wethouders dat de politie in Berkelland nog steeds niet de norm haalt die geldt voor aanrijtijdingen bij spoedmeldingen. Aan deze tekortkoming worden twee regels gewijd in de recente rapportage over wat halverwege de raadsperiode 2014-2018 al dan niet bereikt is.

„Het aantal inbraken stijgt en stijgt in Berkelland, in zowel de dorpskernen als het buitengebied”, stelt Kuipers vast. „Ook worden alleenstaande ouderen vaak de dupe van oplichters die met smoesjes aanbellen en die zo hun huizen binnendringen. Niet vreemd dat ze zich onveilig voelen. Afgelopen weekeinde nog werd een 15-jarige jongen ’s nachts in Eibergen klemgereden en vastgegrepen.”

Serieuze criminaliteit
Dat valt volgens het D66-raadslid niet op te lossen door extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s, red.) in te zetten. Kuipers: „Dit lukt alleen met zichtbare politie die snel ter plekke kan zijn, want het gaat toch om serieuze criminaliteit. Het is mij te vrijblijvend om als college te zeggen, zoals in de tussenstandnota: ‘We blijven ons inzetten om ervoor te zorgen dat de norm van de aanrijtijden wordt gehaald’. De volgende reactie van B en W kan dan over een jaar zijn: ‘We deden ons best, maar het lukte niet om de aanrijtijden te verbeteren’. Dat wil ik niet. D66 verwacht concrete toezeggingen en acties van het college die tijdswinst opleveren, zodat in spoedgevallen de politie binnen een kwartier ter plekke is.”

Burgemeester Joost van Oostrum begrijpt als portefeuillehouder dat D66 zich zorgen maakt over de aanhoudende toestand. „Intussen stuurde de politie ons een eerste analyse over de niet gehaalde aanrijtijden. Daardoor ben ik ietsje minder verontrust geraakt dan wanneer je puur en alleen naar de meest recente cijfers kijkt.”

De eerste burger zegt toe dat hij er scherp op zal toezien dat de politie inderdaad de norm voor de aanrijtijden in Berkelland weet te verbeteren. „Het gaat immers om ernstige situaties waar de agenten sowieso op tijd ter plekke aanwezig moeten zijn. Soms lukt dat niet omdat de techniek hapert. Het kan ook zo zijn dat pas bij een tweede melding blijkt dat het geval veel ernstiger is of juist niet.”

Van Oostrum stelt dat rond Borculo - waar het politiebureau staat - er geen problemen zijn met de aanrijtijden. „Maar in de daarvan verafgelegen gebieden (bijvoorbeeld Rekken, Lochuizen Rietmolen en Holterhoek, red.) hebben we steeds meer moeite om de norm te halen van binnen een kwartier aanwezig te zijn bij een ‘Prio 1’.”

Meer inzicht
Daarom wil de gemeente meer inzicht van de politie krijgen waarom precies de aanrijtijden in het buitengebied overschreden worden. De burgemeester: „We zijn verder in overleg met ons eigen lokale basisteam. Maar we zoeken het ook hogerop richting de nationale korpsbeheerder van de politie, want we willen hem duidelijk maken dat hij het platteland niet links moet laten liggen.” Van Oostrum verwacht bovendien dat de Berkellandse politiek eind dit jaar de kwestie in een rechtstreeks geprek met de politie kan aanslingeren.

Cijfers
Uit in februari gepubliceerde cijfers blijkt dat de politie vorig jaar binnen de gemeente Berkelland voor zogenaamde prioriteit 1-meldingen in 78,2 procent de norm haalde die voor de aanrijtijden staat. In 21,8 procent van de gevallen (65 van de 298 situaties) lukte dat niet. Bij deze spoedmeldingen streeft ernaar de politie ernaar in 90 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Eerder was dat nog 85 procent. In Berkelland wordt dat gewenste percentage dus bij lange na niet gehaald. Bij prioriteit 2-tijdingen was de aanrijtijd in 80,1 procent gehaald (in 291 van de 1463 gevallen slaagde dat niet). Als een melding prioriteit 1 krijgt, vindt de alarmcentrale dat de politie moet uitrukken voor een dringende taak. In deze voorvallen moet een voor de mens levensbedreigende situatie voorkomen of beëindigd worden of dient enstige schade aan gebouwen, goederen en dieren verhinderd te worden.