Volledig scherm
Berkellands restafval wordt verbrand bij Twence. In de eerste © Wouter Borre

Waar is 2,1 miljoen kilo afval gebleven?

Berkellanders scheiden steeds beter afval. Ze hebben in de eerste zes maanden van dit jaar 2,1 miljoen kilo minder restafval in de grijze kliko gegooid. Maar waar is dat gebleven? 

Jelle Boesveld
Borculo

De Berkellandse politiek boog zich twee weken geleden in de raadscommissie over een tussentijdse evaluatie van het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Afval-wethouder Anjo Bosman had de gemeenteraad een brief gestuurd met cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Daaruit blijkt dat Berkellanders steeds beter afval scheiden en dat de hoeveelheid restafval fors is gedaald sinds 1 januari. Vanaf die datum wordt de grijze container niet elke twee weken, maar elke vier weken geleegd. En hebben ook bewoners van het buitengebied een gft-container.

Mooi nieuws dus. Maar D66-raadslid Erik Slotboom zette in de raadscommissie vraagtekens bij de cijfers. Hij constateert dat de totale hoeveelheid ingezameld afval met 750.000 kilo is gedaald in Berkelland. Ook constateert hij dat in de eerste zes maanden van 2019 in Berkelland 2,1 miljoen kilo restafval minder is ingezameld.

„Dat is geen kattenpis. Waar is dat gebleven?  Wordt het in de natuur gedumpt? Verdwijnt het elders? Ik mag toch verwachten dat als we bij elkaar komen om over deze cijfers te praten dat de wethouder deze gegevens heeft geanalyseerd. Komt het, omdat we de grijze kliko nog maar één keer in de vier weken legen? Misschien moeten we dat nog maar één keer in de vijf weken doen.”

Verbijstering

Bosman kon in de commissievergadering geen analyse geven van de cijfers, tot verbijstering van D66, PvdA en GroenLinks. Slotboom: „Als ik deze vragen hier niet kan stellen, waarom komen we dan nog bij elkaar? Dan kunnen we net zo goed deze vergadering niet houden.”  

Volgens Bosman moest Slotboom zijn vragen maar schriftelijk stellen. Ze zegde de gemeenteraad toe met een schriftelijke analyse te komen. „Ik wil die analyse netjes op papier, zetten zodat meneer Slotboom en de rest van de raadscommissie het allemaal de volgende keer onder de neus heeft en u de analyse krijgt waar u om gevraagd heeft”, beloofde Bosman twee weken geleden.

Maar de gevraagde en beloofde analyse blijft uit. Dinsdagmiddag kregen de raadsleden op de valreep alleen een brief met een opsomming van mogelijke oorzaken. Zo zou het volgens het college kunnen zijn dat Berkellanders bewuster inkopen en minder afval produceren. Of het zou kunnen zijn dat Berkellanders meer spullen naar de kringloop brengen. Of het zou kunnen zijn dat Berkellanders luiers meer in containers voor incontinentiemateriaal gooien. Of dat inwoners gft-afval meer in de groene container doen. 

Teleurgesteld

„Dit is geen analyse, maar een opsomming van gedachten zonder enige feitelijke onderbouwing”, reageert D66-raadslid Erik Slotboom teleurgesteld. „Waarop zijn de aannames gebaseerd? Op welke getallen? Dit is op maandagochtend in elkaar gedraaid met de gedachte: oh, ja! De raad moet morgen ook nog een papiertje hebben. Dit is drijfzand en kan zo bij het oud papier.”

Bosman is het niet eens met de kritiek en wil in 2020 met de beloofde analyse komen.  „Wij zijn enthousiast over de behaalde resultaten van de nieuwe manier van inzamelen van het huishoudelijk afval. Ook hebben we aangegeven dat we de resultaten over heel 2019 begin 2020 aan u gaan voorleggen. Dan kunnen wij een analyse maken van de afgevoerde hoeveelheden, de wijzigingen die wij hebben doorgevoerd en de kosten van de nieuwe manier van inzamelen over een heel jaar”, zo schreef het college dinsdag aan de raad.