Volledig scherm
Iseldoks, de nieuwste woonwijk van Doetinchem. © Jan Ruland van den Brink

Waarschuwing: ‘Alle bouwremmen Achterhoek los is niet handig’

DOETINCHEM - Het loslaten van het maximaal aantal te bouwen woningen in de Achterhoek is niet minder dan een trendbreuk. Maar ook de voorvechters daarvan waarschuwen niet alle remmen los te gooien.

Bart Porskamp, VVD-wethouder in Oost Gelre, is blij af te zijn van de knellende beperking van woningaantallen. Met name vanuit deze gemeente wordt sinds dit voorjaar gepleit af te willen van oude afspraken. Er moet worden gebouwd voor jongeren en voor mensen die vanuit het westen naar de Achterhoek trekken. Dit om te voorkomen dat de krimp nog wordt versterkt.

‘Ongebreideld bouwen niet aan de orde’

Maar nu is voorgesteld de knellende afspraken terzijde te leggen, waarschuwt Porskamp voor te veel enthousiasme. ,,Want we moeten realistisch blijven en de juiste parameters aanbrengen als het gaat om waar te bouwen en waar niet”, zegt hij. ,,Ook moet worden gekeken of er op een plek nieuwbouw moet komen of dat er woonruimte moet worden gemaakt in bestaande panden. Want het zou zonde zijn als we nu te veel gaan bouwen en zo in de toekomst een probleem creëren.”

Ongebreideld bouwen is niet aan de orde, zegt Ben Groot Roessink, directeur van Ten Hag Makelaars in Doetinchem en lid van de thematafel Vastgoed en Wonen. Die stelde onlangs voor de beperking in het aantal te bouwen woningen in de Achterhoek los te laten. ,,Het is een kwestie van je oor te luister leggen”, zegt Groot Roessink. ,,Wat leeft er? Wij zitten als makelaars vooraan, wat dat betreft. De discussie over de aantallen te bouwen woningen heb ik altijd onzinnig gevonden. Nu wachten we het democratisch proces af.” 

Quote

De discussie over de aantallen te bouwen woningen heb ik altijd onzinnig gevonden

Ben Groot Roessink, Directeur van Ten Hag Makelaars

In 2010 besloten de Achterhoekse gemeenten, de provincie en de woningbouwcorporaties een rem te zetten op het aantal nog te bouwen woningen. Tot 2020 zaten 14.000 nog te bouwen woningen in de pijplijn. Dat werd teruggebracht tot een kleine 6.000. Een paar jaar later werd bovendien 2020 opgerekt tot 2025, zodat er jaarlijks nog minder gebouwd kon worden. Nu zouden er nog ongeveer 2.400 nieuwbouwwoningen tot 2025 mogen worden gerealiseerd.

Dat aantal is nu losgelaten, zo is onlangs voorgesteld in de thematafel Vastgoed en Wonen. Het voorstel belandt nu bij de Achterhoek Board, met daarin bestuurders van gemeenten, organisaties en bedrijven. Als de Board akkoord gaat, beslissen vervolgens de zeven gemeenteraden over het voorstel.

Leden thematafel stemden unaniem voor loslaten

Volledig scherm
In Doetinchem wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe wijk: Iseldoks. © M Kuster

Ted Kok, wethouder van de gemeente Aalten, lid van de thematafel én van de Achterhoek Board, heeft zich lang verzet tegen het loslaten van het aantal maximaal te bouwen woningen. Alle twintig leden van de thematafel zouden echter unaniem voor het loslaten hebben gestemd. Kok beaamt dat hij ook voor heeft gestemd. ,,De afgelopen jaren hebben we ons keurig gehouden aan de aantallen te bouwen woningen. Ik heb er vertrouwen in dat partijen niet zoveel gaan bouwen dat dat nadelige effecten heeft voor anderen.”

Met name vanuit woningbouwcorporaties was er tot dusverre tegenstand. Claus Martinot, begin november vertrokken bij Sité Woondiensten, zei altijd dat meer bouwen over tien jaar gevolgen had voor de huidige woningbezitters: die zouden vanwege toenemende leegstand hun huis niet meer voor een goede prijs kunnen verkopen. Martinot – nog wel lid van de Achterhoek Board – wil nu niet reageren. ,,Want ik ken de nieuwe afspraken niet.”

Hij verwijst naar zijn opvolger Els Birkenhäger, die Martinot ook is opgevolgd als voorzitter van de Achterhoekse woningbouwcorporaties. Birkenhäger zit ook aan de thematafel. Ze laat weten het besluit van de Achterhoek Board af te wachten. Op de vraag of ze voor het voorstel heeft gestemd – dat zou immers unaniem zijn gebeurd – volgt geen ja en ook geen nee.

Krimp of stijging in de Achterhoek?

De maatregelen werden in 2010 overigens niet voor niets genomen: vanaf 2007 wijzen bevolkingscijfers uit dat de Achterhoek krimpt. Doordat meer mensen alleen gaan wonen, stijgt het aantal huishoudens nog waarschijnlijk tot eind volgend decennium. Dan wordt verwacht dat de krimp dusdanig is dat er ook minder woningen nodig zijn.

Wat betreft die krimp is er sinds 2015 een lichte kentering te zien. Dat komt door de vestiging van statushouders in de Achterhoek. Met spanning wordt nu gewacht op de cijfers van 1 januari 2019. Is er weer een daling nu het aantal nieuwe statushouders is afgenomen? Of is er toch een stijging door de veronderstelde komst van Randstedelingen die in de Achterhoek een huis hebben gekocht?