Volledig scherm

Werkgroep Twente 3.8: tracé vanuit Achterhoek met grote bocht naar Duitsland

HENGELO - Een nieuwe goederenspoorlijn, gecombineerd met een verlegde snelweg A1. Voor Twente betekent dat zowel het einde aan veel overlast als nieuwe economische kansen. Voorwaarde is wel dat deze noordtak van de Betuweroute spooraansluitingen krijgt op de Hengelose haven en het XL Businesspark Twente. Dat vinden Twentse ondernemers, stedenbouwkundigen en architecten.

Werkgroep Twente 3.8
Onder de naam Werkgroep Twente 3.8 zoeken zij oplossingen voor de grote overlast die het goederenvervoer op de as Rotterdam-Warschau met zich meebrengt. De groep is verbonden aan de actiegroep No Rail, die zich verzet tegen de toenemende overlast en gevaren door goederenvervoer over bestaand spoor.

Economisch profijt
De combinatie van nieuwe sporen en wegen zou minimale overlast en maximaal economisch profijt voor het land en de regio opleveren. Het kan ook een einde maken aan de vele verkeersproblemen op de A35 en A1 in Twente.
De werkgroep komt nu met de schetsen naar buiten om tijdig te kunnen aanhaken bij het plan dat het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Gelderland en Overijssel naar verwachting later deze maand naar buiten brengen. Twente 3.8 gaat daarbij uit van een nieuwe goederenspoorlijn die grofweg de eveneens nieuwe Twenteroute door de Achterhoek volgt. Deze noordtakroute staat bekend onder de naam tracévariant drie.

Voorstel
Het Twentse voorstel laat de nieuwe goederenlijn naar het begin van de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo lopen. Vanaf daar maakt de lijn een bocht naar het oosten, ten zuiden van Businesspark XL bij Almelo, ten noorden van Borne en Deurningen en zuidelijk van Oldenzaal, langs een omgelegd stuk A1. Die snelweg volgt vanaf kruispunt Azelo een compleet nieuwe, noordelijke route naar Oldenzaal, zoals ooit in de eerste plannen voor de E35 de bedoeling was. Daarmee wordt het huidige problematische stuk snelweg A35/A1 tussen de knooppunten Azelo en Buren verlost van al het internationale doorgaande verkeer, evenals het huidige stuk A1 tussen Borne en Oldenzaal.

Volledig scherm
De Betuweroute en A15 nabij Echteld. Zo zou het in Twente ook kunnen: goederenspoor en snelweg gecombineerd. © HH