Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Utrechtse asfaltcentrale gestookt op biomassa

De nieuwe asfaltcentrale op het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide wordt gestookt op biomassa. Volgens het gemeentebestuur leidt dat onvermijdelijk tot extra uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof in de omgeving.

Toch ziet het college van burgemeester en wethouders geen reden de asfaltcentrale tegen te houden. ,,Biomassa is het minst wenselijke, maar in dit geval enige alternatief voor aardgas.’’ Volgens het college kan de vergunning voor de centrale ook niet worden geweigerd omdat deze aan alle regels voldoet.

De Theo Pouw Groep klopte in 2016 al aan bij de gemeente Utrecht om een asfaltcentrale aan de Isotopenweg op te mogen richten. De centrale zou aanvankelijk op gas worden gestookt. In een nieuwe aanvraag kiest het bedrijf voor biomassa.

Het gebruik van biomassa, dat in de vorm van houtpellets wordt verbrand, is omstreden omdat daar ook schadelijke stoffen bij vrijkomen. ,,Op dit moment zijn er voor industriële warmtegebruikers zoals de asfaltcentrales die een hoge bedrijfstemperatuur nodig hebben geen andere economisch haalbare alternatieven voor fossiele brandstoffen beschikbaar dan biomassa’’, aldus het college.

Een ander argument tegen stoken met biomassa is dat het ten koste gaat van bossen. Het college stelt dat de asfaltcentrale gebruik gaat maken van hout afkomstig uit duurzaam beheerd bos. 

De nieuwe asfaltcentrale op Lage Weide heeft effect op de lokale luchtkwaliteit, erkent het gemeentebestuur. Voor de woningen aan de Amsterdamsestraatweg, die het dichtst bij de centrale staan, gaat de concentratie stikstofdioxide met 0,6 procent omhoog. De hoeveelheid fijnstof stijgt met 0,1 procent ten opzichte van de huidige concentraties in de lucht.

Als Utrecht afziet van de asfaltcentrale leidt dat tot verplaatsing van de uitstoot naar andere centrales die hun productie verhogen, aldus het college. Vervolgens moet het asfalt naar Utrecht worden vervoerd. ,,Regionaal gezien is het gunstig om een asfaltcentrale te hebben dicht bij een grote gebruiker als de stad Utrecht.’’ 

De bouw van een biomassacentrale van energiemaatschappij Eneco op Lage Weide leidde eerder tot protesten. Omwonenden vreesden van een toename van de uitstoot van fijnstof. Provincie en gemeente deelden deze zorg niet. De Eneco-centrale is begin vorig jaar in gebruik genomen.

Crossbaan

Met de komst van de asfaltcentrale komt de aanleg van een lang gewenste geluidswal rond de motorcrossbaan op Lage Weide dichterbij. Om een toegangsweg naar de centrale aan te leggen moet de Theo Pouw Groep een strook grond kopen van de gemeente. De opbrengst van deze grondverkoop wordt in de aanleg van een geluidswal voor de crossbaan gestoken.