Volledig scherm
Het huis van Eddie Stikfort is links. Sloop van het pand rechts is gestaakt om verdere schade te voorkomen. © Carlo ter Ellen

Almelo kan niets doen voor eigenaar ‘puist’

ALMELO - De vernauwing in de Bornerbroeksestraat ter hoogte van pand nummer 197 blijft daar zolang het pand van Eddie Stikfort daar nog staat. 

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de bewoner van de Bornerbroeksestraat. Stikfort heeft een slepend conflict met ontwikkelaar Hegeman Bouwgroep. Het pand van Stikfort was oorspronkelijk onderdeel van een rij woningen. Hegeman wil op die plek aan de Bornerbroeksestraat nieuw bouwen, maar is er nooit in geslaagd om met Stikfort tot een akkoord te komen over verkoop. Het pand van Stikfort is bij sloop van aangrenzende huizen beschadigd geraakt. De situatie biedt nu een troosteloze aanblik. Wethouder Jan Martin van Rees heeft begin dit jaar al aangegeven dat het een particuliere kwestie is, waarin de gemeente geen partij is. Hij gaf echter wel aan dat die plek in de Bornerbroeksestraat ‘een puist’ aan het worden is.

Straatprofiel

In een brief aan het college heeft Stikfort zijn verbazing geuit dat de gemeente in de kwestie geen partij is. In een stad waarin de stadsbouwmeester volgens hem een gebouw afkeurt vanwege de kleur, ‘maar hij vindt het hier goed dat een ouder huis als een puist blijft staan tussen nieuwbouw.’ In de antwoordbrief van de gemeente haalt het college de stadsbouwmeester aan. Die stelt onder meer: ‘Vanuit het perspectief van toekomstige ruimtelijke ontwikkeling acht ik het begrijpelijk dat de woningen naar achteren zijn geplaatst zodat in de toekomst de mogelijkheid tot een ruimtelijk wenselijke situatie met een ruimer straatprofiel open wordt gehouden.’ Stikfort maakt zich zorgen over de verkoopbaarheid van zijn huis. Maar daarover doet de gemeente geen uitspraken, ‘gezien het feit dat bij de verkoop van vastgoed verschillende factoren een rol spelen die buiten de invloedssfeer van de gemeente liggen’, aldus het college.

Almelo e.o.