Volledig scherm
Met pijn in het hart breekt Harry Olde Rikkert begin 2018 de illegale bouw aan de Grote Bavenkelsweg af. © Carlo ter Ellen DTCT

Gemeente Almelo en Olde Rikkert begraven strijdbijl: dwangsommen ingetrokken

ALMELO - De gemeente Almelo is bereid de dwangsommen die eerder zijn opgelegd aan Harry Olde Rikkert in te trekken. 

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald. De dwangsommen werden aan Olde Rikkert opgelegd in verband met illegaal gebruik van een perceel aan de Grote Bavenkelsweg in Bornerbroek. Het intrekken van de dwangsommen maakt deel uit van het wederzijds stoppen met procedures, waartoe de gemeente en Olde Rikkert bereid zijn. De gemeente is bereid de opgelegde bestuurlijke boetes in te trekken als er gedurende een jaar na het gereedkomen van alle werkzaamheden op het perceel geen overtredingen meer worden geconstateerd.

Chalet

Lange tijd stonden Olde Rikkert en de gemeente Almelo lijnrecht tegenover elkaar over het gebruik van het perceel grond aan de Grote Bavenkelsweg. Olde Rikkert had er in de loop van de jaren eigenhandig een chalet gebouwd en woonde er ook, wat niet mocht. Begin vorig jaar zag de eigenaar zich, nadat de gemeente hem verschillende dwangsommen had opgelegd, genoodzaakt de illegale bebouwing weer af te breken.

Het intrekken van de dwangsommen heeft ook te maken met het feit dat de boetes niet konden worden geïnd bij de - voormalige - bewoner van de Grote Bavenkelsweg. In de brief schrijft het college dat de deurwaarder die de gemeente had ingeschakeld meermalen heeft aangegeven dat de dwangsommen niet konden worden geïnd. Met het niet innen van dwangsommen handelt Almelo in strijd met de Beleidsregels Innen dwangsommen Omgevingsrecht. ‘Het verder tijd steken in het innen van de dwangsommen kost de gemeente meer dan dat het gaat opleveren’, stelt het college. Opmerkelijk is dat het college vorige week in de kwestie-Broodje bij de Brug in Aadorp op vragen van de PVA aangaf dat geld geen onderdeel uitmaakt van een belangenafweging om al dan niet handhavend op te treden.

Almelo e.o.