Volledig scherm
Het Almelose stadhuis.

Fout met incasso komt Almelo duur te staan

ALMELO - De gemeente Almelo moet het incasso- en gerechtsdeurwaardersbureau AGIN Pranger 175.000 euro betalen als schadevergoeding. Het is te wijten aan een aanbestedingsfout die de gemeente in het verleden maakte bij het terugvorderen van met name bijstandsuitkeringen. 

Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Complex

Enige tijd geleden geleden besloot Almelo het terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkeringen uit te besteden aan een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd. Het ging daarbij om ‘zeer moeilijke of nagenoeg oninbare vorderingen’. De complexe incassoklus werd vertaald in een bestek. Bij een onderhandse aanbesteding toonden meerdere specialistische bedrijven interesse. AGIN Pranger diende de ‘economische meest voordelige’ inschrijving in, waarna Almelo het bureau de opdracht gunde.

Daarna ging het snel mis. Er zat voor het incassobureau aanzienlijk minder honing in de bloem, dan de gemeente had voorgespiegeld,  blijkt uit de brief van het college aan de raad „Direct na gunning bleek het bestek incompleet te zijn geweest, waardoor er volgens AGIN Pranger sprake was van inkomstenderving van circa 365.000 euro”, schrijft het college. 

Beroepszaak

In 2015 spande AGIN Pranger een beroepszaak aan tegen de gemeente Almelo, om de gederfde inkomsten gecompenseerd te krijgen. Almelo werd veroordeeld tot het betalen van 25.000 euro aan AGIN Pranger. Het incassobureau nam geen genoegen met dit vonnis en ging in hoger beroep. Deze zaak diende eind januari 2018. Met als uitkomst een schikking; Almelo betaalt AGIN Pranger 175.000 euro. „We hebben ingestemd met dit schikkingsvoorstel om daarmee verdere juridische procedures en bijkomende kosten te voorkomen”, motiveren B en W.

De incasso van bijstandsvorderingen werd destijds uitbesteed op advies van een extern bureau. De gemeente onderzoekt of dat bureau aansprakelijk kan worden gesteld.

Almelo e.o.