Volledig scherm
© Carlo ter Ellen DTCT

Geld niet naar arme kinderen in Almelo

ALMELO Een meevaller van een half miljoen wordt in Almelo niet besteed zoals bedoeld was. Slechts 2 van de 5 ton gaat naar kinderen in armoede.

Almelo krijgt in 2018 een half miljoen euro als extraatje van het rijk, de zogenaamde Klijnsma-middelen. Dit geld is bedoeld voor kinderen die opgroeien in armoede. Maar de gemeente Almelo besteedt slechts 2 ton aan dit doel. De overige 300.000 euro wordt gebruikt om tekorten in het minimabeleid mee aan te vullen. Dat blijkt uit de begroting voor 2018.

Het college van B en W negeert daarmee de wens van de gemeenteraad. Bij de behandeling van de perspectiefnota eind juni kondigde het college namelijk al aan het geld niet voor kinderen in armoede te willen inzetten, maar te willen toevoegen aan het budget voor minimabeleid.

De PvdA diende daarop een amendement in, met als opdracht dat het geld wel degelijk naar de kinderen zou gaan. Dat voorstel haalde een meerderheid in de raad met 20 stemmen voor en 14 tegen.

Dit besluit legt het college nu echter naast zich naar. Volgens het college moet er op andere terreinen bezuinigd worden als al het geld naar de kinderen gaat, zoals op het Jeugdfonds of op kinderopvang op sociaal medische indicatie.

Onzin, zegt PvdA-fractievoorzitter Marjolein Wessels. "Dit geld is een extraatje voor kinderen. Hoe had het college dit opgelost als het geld er niet gekomen was", vraagt ze zich af. "Ik baal er verschrikkelijk van dat ze ons amendement terzijde schuiven. Het is niet alleen mijn wens, dit voorstel had gewoon een meerderheid in de raad." Bovendien, zegt Wessels, kan het geld in Almelo heel goed besteed worden. "We hebben hier helaas veel kinderen die in armoede opgroeien. Je ziet in omliggende gemeenten mooie initiatieven, zoals kindpakketten. Dat moeten we hier ook doen." Bij de begroting komt ze opnieuw met een amendement om het geld alsnog bij de kinderen te krijgen. "Ik hoop dat de partijen dit voorstel ook dit keer steunen."

Almelo e.o.