Volledig scherm
© Almelo

Grote kavelruil in Wierden-West

WIERDEN – In februari begint een groot project voor vrijwillige kavelruil in het gebied Wierden-West. Het gebied dat in aanmerking komt voor het ruilen van gronden is 650 hectare groot en strekt zich grofweg uit van Enter-Noord (de zuidkant van bebouwde kom van Wierden (oost).

„Dat gebied is nu echt een lappendeken van verschillende gronden”, zegt Agnes Mentink, beoogd kavelcoördinator. „De wens om te komen tot ruiling van gronden is ook afkomstig van de boeren zelf, dat zegt genoeg.”

Het streven is de realisatie van meer kavels dichter bij huis, grotere kavels en minder oversteekplekken op de Nijverdalsestraat. „Nu moet die straat nog vaak worden overgestoken. Dat is gevaarlijk en lastig maar bovendien door de aanleg van de autosnelweg straks ook moeilijker.”

De ruilverkaveling die op vrijwillige basis plaatsheeft, moet eind 2010 zijn afgerond. „Dan moet de gemiddelde grootte van kavels in dat gebied tien procent groter zijn dan nu het geval is”, aldus Mentink.het gebied) tot aan de gemeentegrens Hellendoorn (west), Hoge Hexel (noord) en de

Almelo e.o.