Volledig scherm
© Christian van der Meij

Hulp voor verborgen leed bij boerenbedrijven in Almelo

ALMELO - Boerenbedrijven kampen, ook in Almelo, met een toevloed aan problemen. De gemeente wil met alle agrariërs in gesprek om te helpen.

Het buitengebied van Almelo telt ongeveer 100 agrarische bedrijven, maar dat aantal neemt volgens Trendburo Overijssel per jaar met 3 procent af. Dat gebeurt om diverse redenen, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan opvolging of een te laag rendement en te hoge investeringen.

De gemeente Almelo wil weten waar de boeren tegenaan lopen. Want dat er problemen zijn op het platteland staat voor wethouder Irene Ten Seldam (CDA) vast. „Er is veel verborgen leed, stille armoede. Boeren hebben hun trots en lopen niet gauw met hun problemen te koop”, schetst ze. Een aantal bedreigingen voor de landbouw zijn volgens de wethouder veranderende regelgeving, inkrmping van de veestapel en sanering van asbestdaken. Dat laatste is in de nabije toekomst een verplichting.

Mijn Erf2030

Om te helpen, heeft het gemeentebestuur het project Mijn Erf 2030 in het leven geroepen. Een consulent van de gemeente, die bekend is met de plattelandsproblematiek, gaat met alle agrariërs individueel om tafel, om inzicht te krijgen in de stand van zaken in de Almelose buitengebied en wensen van de erfeigenaren. Per erf wordt de situatie belicht vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld sociaal-economisch. Het is de bedoeling om dit jaar nog met de gesprekken te beginnen.

Almelo e.o.