Volledig scherm
Vooral in Almelo Noordoost heeft de gemeente Almelo veel kavels te koop © Annina Romita

Kavelverkoop in Almelo moet beter

ALMELO - De bouwkavels van de gemeente Almelo moeten beter aan de man gebracht worden. Daar zijn diverse maatregelen voor bedacht.

Hoewel dit jaar de verkoop van kavels flink voorloopt op vorig jaar, neemt de gemeente Almelo toch maatregelen om de verkoop van bouwgrond te stimuleren. De afgelopen jaren ging het slecht met de kavelverkoop in Almelo, prognoses werden bij lange na niet gehaald.

Kleinere kavels
Inmiddels heeft de gemeente contact gehad met verschillende makelaars over de woningbehoefte in de komende jaren. Dat contact blijft bestaan. En een externe marketingdeskundige geeft advies hoe de kavelverkoop het beste kan worden aangepakt. De meest concrete maatregel is de herverkaveling van een deel van Almelo NoordOost. In die wijk biedt de gemeente vooral grote kavels te koop aan. Maar daar is op dit moment niet veel vraag naar. Daarom worden op een bouwvlak kavels verkleind, zodat er in plaats van vrijstaande huizen ook twee-onder-een-kapwoningen gebouwd kunnen worden.

Starterslening
Een goede maatregel om de kavelverkoop te stimuleren zou het invoeren van de starterslening zijn. Dat heeft de gemeente onderzocht, maar er is geen geld beschikbaar voor startersleningen bij nieuwbouw.

Andere zaken waar de gemeente naar gekeken heeft zijn bijvoorbeeld het stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Maar daar blijkt in Almelo nog niet veel vraag naar. Over kaveluitgifte via erfpachthypotheek is de gemeente in gesprek met de Rabobank.

Almelo e.o.