Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Moties in provincie moeten Karelskamp openhouden

ALMELO/ENSCHEDE – Twee moties die vandaag worden besproken in de Overijsselse politiek moeten er voor zorgen dat De Karelskamp, de penitentiaire inrichting in Almelo, open blijft.

Zo wil oppositiepartij PVV dat de provincie Overijssel zelf de nodige miljoenen uittrekt om de gevangenis in Almelo voor sluiting te behoeden. Volgens de partij, die dat financiële voorstel doet in de vorm van een eigen motie, is er vanaf 2020 provinciaal budget beschikbaar om sluiting te voorkomen. Dat jaar zou De Karelskamp dicht moeten gaan.

Cofinanciering
Fractievoorzitter Edgar Mulder: ,,Met dat geld zouden we het rijk tot een soort cofinanciering kunnen verleiden om de Karelskamp te behouden. Daar is volgens ons jaarlijks 11 miljoen voor nodig. Misschien kunnen we met het rijk financieel iets samen doen. Ik zie in ieder geval dat de provincie op termijn een pot heeft met 40 miljoen.’’

Werkgelegenheid
Of de motie van de PVV op een meerderheid in Provinciale Staten mag rekenen is nog niet duidelijk; er wordt pas woensdagavond over gestemd. In een andere, bijna Statenbreed gesteunde motie roept de Overijsselse politiek het kabinet en met name het ministerie van Veiligheid en Justitie op de gevangenis in Almelo open te houden. Initiatiefnemer van die motie is de provinciale ChristenUnie. ,,De Karelskamp is goed voor de werkgelegenheid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’’, zo verdedigt fractievoorzitter Jan Westert zijn motie.

Ook roept de provinciale politiek de Twentse gemeenten op zich sterk te maken voor De Karelskamp.

Almelo e.o.