Volledig scherm
© Thinkstock

Ontmoetingscentrum Noorse broeders Almelo geen gelopen zaak

ALMELO - In opspraak geraakte Christelijke Gemeente Nederland wil nieuw centrum bouwen aan rand van de stad. Beroepszaak loopt nog.

Omwonenden die zich verzetten tegen de bouw van een geloofscentrum van de Noorse broeders, grijpen actuele ontwikkelingen aan om hun verzet te ondersteunen. De christelijke geloofsgemeenschap CGN, beter bekend als de Noorse broeders, wil op het Elhorsterveld aan de Almelosestraat, in het buitengebied tussen Almelo en Zenderen, een ontmoetingscentrum realiseren met bijbehorende voorzieningen als speel- en sportvelden. Het centrum zou jaarlijks op zo’n 70.000 bezoekers kunnen rekenen.

De gemeenteraad heeft dat in mei planologisch mogelijk gemaakt met het vaststellen van het bestemmingsplan Bavinkel. Omwonenden van het agrarische gebied tussen Almelo en Zenderen hebben daartegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Dat wordt op vrijdag 18 november behandeld.

Buiten proportie
De tien bezwaarmakers, vertegenwoordigd door Ed Mossel, willen dat de groene buffer tussen Almelo en Zenderen behouden blijft en vinden de bouw van een ontmoetingscentrum op een perceel van een kleine 10 hectare met een bouwoppervlak van 5.000 vierkante meter buitenproportioneel. Ook denken de bezwaarmakers dat de Noorse broeders niet aan de in het bestemmingsplan gestelde voorwaarden kunnen voldoen.

In opspraak
De bezwaarmakers hebben de Raad van State er inmiddels in een aanvullende reactie op gewezen dat de Noorse Broeders in opspraak zijn geraakt wegens mogelijke activiteiten die in strijd zijn met de wet. Mossel wijst daarbij op een onderzoek van NRC Handelsblad naar de praktijken van de christelijke gemeente, die onder meer kinderen zou laten werken om geld te verdienen voor de eigen kerk. Dit zou gebeuren in strijd met de Arbeidstijdenwet. Ook zou de geloofsgemeenschap volgens het onderzoek van NRC belastingen ontduiken.

In een officiële reactie stelt de Christelijke Gemeente Nederland dat er in het verleden inderdaad fouten zijn gemaakt, maar dat de beeldvorming volledig onjuist is en dat de CGN en haar stichtingen zich ‘vanzelfsprekend willen houden aan alle geldende wet- en regelgeving’. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is inmiddels een onderzoek gestart naar de mogelijke kinderarbeid.

Integriteitsonderzoek
Mossel cs vragen zich nu af of de Almelose gemeenteraad ook aan de bouwplannen van de Noorse broeders had meegewerkt als de politici hadden geweten van de twijfels over de handelwijze van de Noorse broeders. De bezwaarmakers kunnen zich voorstellen dat de Raad van State besluit de gemeente Almelo te verplichten een integriteitsonderzoek te doen naar de CGN. Of dat al dan niet gebeurt, blijkt op 18 november, als de Raad van State het beroep behandelt.

De kwestie rond de Noorse broeders is in het Almelose college van burgemeester en wethouders nog niet besproken. Volgens wethouder Irene ten Seldam ligt het voor de hand het onderzoek van de Inspectie af te wachten alvorens het college een standpunt inneemt.

Almelo e.o.