Volledig scherm
Illustratie: Gezienus Bruining

PGB-directeur uit Geesteren nu ook persoonlijk failliet

ALMELO – Directeur Ronald H. van de drie failliete zorgbureau’s Zorg in Twente BV, Stichting Alles en Maron BV is woensdag door de rechtbank in Almelo persoonlijk failliet verklaard. Hij had het faillissement zelf aangevraagd. H. bestuurde de drie bedrijven samen met compagnon Martin B.

Zoals eerder gemeld is tegen de twee directeuren aangifte gedaan wegens fraude, door de twee curatoren in de faillissementen. De bedrijven verleenden allemaal zorg aan kwetsbare mensen met een Persoons Gebonden Budget.

Handboek
Er werd volgens de curatoren echter flink gerotzooid met facturen. Het recent verschenen faillissementsverslag van de Stichting Alles leest dan ook als een handboek voor fraude. Curator Jetse Eringa constateert: “De administratie is onbetrouwbaar. Er is geen aansluiting, de in- en verkoopfacturen zijn niet (volledig) geboekt en de wel aanwezige administratie is op wezenlijke punten onjuist.

Uit opgaven van een grote opdrachtgever (SES Nederland B.V.) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt dat de in de administratie verantwoorde debiteurenstanden niet juist zijn. Daarnaast blijkt dat de verantwoorde verkoopfacturen in de administratie niet overeenkomen met de administratie van de opdrachtgever.

Bedragen
De opdrachtgever heeft facturen ontvangen, die niet in de administratie van Stichting Alles zijn opgenomen.” Verder blijkt uit het verslag dat de verzekeringen van het bedrijf wegens wanbetaling waren opgezegd, dat de huur voor woonruimte voor cliënten al maanden niet betaald was en dat er wel grote bedragen waren overgemaakt aan diverse gelieerde BV’s, en de persoonlijke holdings van H. en B., zonder dat daar facturen tegenover stonden. Op de bankrekening van de stichting stond ten tijde van het faillissement geen geld meer. In totaal bedraagt het tekort alleen al in dit faillissement zo’n 170.000 euro.

Zorgkantoor
​Eringa concludeert in zijn verslag: “De boekhouding is niet bij en, voor zover dat wel het geval is, aantoonbaar onjuist en onbetrouwbaar. Op basis van het financieel onderzoek komt de curator tot de conclusie dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en dat de bestuurders op de voet van art. 2:248 BW aansprakelijk zijn voor het tekort in het faillissement. (…)Er zijn sterke aanwijzingen van 'PGB-fraude'. De curator onderzoekt dit in nauwe samenwerking met het zorgkantoor (Menzis), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de curator van Zorg in Twente B.V. (mr. Weenink). Naast de civielrechtelijke acties, wordt er overwogen om strafrechtelijke aangifte te doen.” Dat laatste is inmiddels gebeurd.

Almelo e.o.