Volledig scherm
Maatschap Dekker aan de Schout Doddestraat wil de varkenshouderij uitbreiden van 6.000 naar 19.000 dieren. © Cees Elzenga/hetoog.nl

Plan megastal met 19.000 varkens blijft Almelose politiek beroeren

ALMELO/AADORP - De gemeenteraad bepaalt of er al dan niet 19.000 varkens zijn toegestaan bij de ontwikkeling van een megastal aan de rand van Aadorp. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders nadrukkelijk, naar aanleiding van vragen van LAS.

De plannen van de Maatschap Dekker, die aan de Schout Doddestraat bij Aadorp stallen wil bijbouwen om zo het aantal varkens op termijn uit te breiden van 6.000 naar 19.000, blijft de gemoederen bezig houden in de Almelose politiek. De vier partijen van de nieuwe coalitie konden er in de onderhandelingen geen overeenstemming over bereiken. Ze beschouwen het als een ‘vrije kwestie’. Dat houdt in dat de partijen op dit punt hun eigen koers mogen varen.

Kritisch

LAS is in ieder geval uiterst kritisch, getuige een rits vragen over de plannen aan het college. B en W geven in de beantwoording nog eens aan dat Almelo genoodzaakt is om mee te werken aan een forse uitbreiding van het varkensbedrijf, vanwege een eerder gesloten overeenkomt met Dekker. „We geven op dit moment uitvoering aan de in de overeenkomst opgenomen inspanningsverplichting. Deze behelst het opnemen van een bouwblok van drie hectare en inpassing van het bestaande agrarische bedrijf”, aldus het college. Dat wil echter niet zeggen dat het een bedrijf met 19.000 varkens moet worden.  B en W merken ook op dat de gemeenteraad uiteindelijk het bestemmingsplan vaststelt. „De raad bepaalt daarmee impliciet het aantal te houden dieren.”

Volgens de vergunning (op basis van Wet Natuurbescherming) die verstrekt is door de provincie zijn 19.000 varkens toegestaan. Verontruste Aadorpers zijn in het geweer gekomen tegen de vergunning.

Almelo e.o.