Volledig scherm
Nieuw stadion Heracles Almelo © Pr8 Architecten

Provincie Overijssel eist uitleg over winkels in stadion Heracles

ALMELO - De Provincie Overijssel is het niet eens met de aanpassing van het bestemmingsplan voor het nieuwe stadion van Heracles Almelo.

Die aanpassing betreft de niet-sportgebonden detailhandel. De gemeenteraad ging daar twee weken geleden mee akkoord door middel van een amendement op de detailhandelsvisie. Door het gemeentebestuur was in een eerder stadium al overeenstemming bereikt over een bestemmingsplan met daarin de mogelijkheid van 10.000 vierkante meter sportgebonden detailhandel.

Het provinciale beleid staat detailhandel wel toe bij het stadion, maar dan alleen als het daar 'thematisch' bij past. Sportgebonden detailhandel dus. De 'gewone' detailhandel dus niet. Ook mag die detailhandel niet leiden tot wat in een brief van de provincie 'een duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur' heet.

In de brief van de provincie wordt ook op de zogenoemde Ontwikkelagenda van Netwerkstad Twente gewezen. Daarin wordt prioriteit gegeven aan de binnensteden, en dat past bij het provinciale beleid om voorrang te geven aan ontwikkelingen in de binnenstad boven de periferie, de stadsrand. Dat kwam ook in de oorspronkelijke, dus niet door de gemeenteraad geamendeerde detailhandelsvisie tot uitdrukking.

De provincie plaatst vraagtekens bij de koerswijziging en eist uitleg, maar geeft ook al aan dat zij 'onverkort vasthoudt aan de uitgangspunten' die eerder waren vastgesteld. Er wordt zelfs expliciet een zienswijze (bezwaarschrift) aangekondigd als de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan wijzigt waarmee de provincie eerder al akkoord was.

Almelo e.o.