Volledig scherm
© Emiel Muijderman

Steun maar geen geld provincie voor openhouden Karelskamp in Almelo

ZWOLLE/ALMELO - In een unaniem aangenomen motie roept de provincie Overijssel het kabinet op De Karelskamp, de penitentiaire inrichting in Almelo, open te houden. De Overijsselse politiek ziet vooralsnog echter niets in het idee daar zelf geld voor op tafel te leggen.

Oppositiepartij PVV wilde dat de provincie Overijssel zelf de nodige miljoenen uittrekt om de gevangenis in Almelo voor sluiting te behoeden. Volgens de partij is er vanaf 2020 provinciaal budget beschikbaar om te helpen de inrichting open te houden. Dat jaar dreigt De Karelskamp dicht te gaan. Fractievoorzitter Edgar Mulder van de PVV: ,,Met dat geld zouden we het rijk tot een soort cofinanciering kunnen verleiden om de Karelskamp te behouden. Daar is volgens ons jaarlijks 11 miljoen voor nodig. De provincie zou samen met het rijk iets moeten doen. Ik zie in ieder geval dat de provincie op termijn een pot heeft met 40 miljoen euro.’’

Werkgelegenheid
In een andere Statenbreed gesteunde motie roept de Overijsselse politiek het kabinet en met name het ministerie van Veiligheid en Justitie op de gevangenis in Almelo open te houden. Initiatiefnemer van die motie is de provinciale ChristenUnie. ,,De Karelskamp is goed voor de werkgelegenheid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’’, aldus fractievoorzitter Jan Westert.

Ook wil de provinciale politiek dat de Twentse gemeenten zich met een intensieve lobby sterk maken voor De Karelskamp,

Almelo e.o.