Volledig scherm
© ANP

Strengere regels voor Almeloërs met bijstandsuitkering

ALMELO - De regels voor het aanvragen van een bijstandsuitkering zijn aangescherpt. Sinds 1 januari van dit jaar moet iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt de Nederlandse taal machtig zijn of Nederlands willen leren. Wie geen Nederlands kan spreken of schrijven en ook niet van plan is daarvoor moeite te doen, kan worden gekort op de uitkering.

Participatie
Almelo wijst erop dat de Participatiewet, waar de taaleis onderdeel van uitmaakt, een brede arbeids- en re-integratieverplichting heeft. ‘Gezien het belang van de beheersing van de Nederlandse taal voor arbeidsinschakeling is ervoor gekozen om de Participatiewet uit te breiden met een taaleis’, stelt de gemeente.

De gemeente wijst erop dat voor eenvoudige werkzaamheden vaak basiskennis van het Nederlands nodig is. Voor arbeidsparticipatie is het daarom volgens de gemeente van wezenlijk belang dat iedereen zich in voldoende mate mondeling en schriftelijk in de Nederlandse taal kan uitdrukken. ‘Bovendien draagt kennis van de Nederlandse taal bij aan maatschappelijke participatie’, staat te lezen in de nieuwe beleidsregels.

Taaltoets
Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt, moet bewijzen dat hij of zij de Nederlandse taal beheerst. Als dat bewijs er niet is, wordt binnen een periode van acht weken een taaltoets afgenomen. Dit gebeurt door het ROC van Twente, waarmee Almelo inmiddels een overeenkomst heeft afgesloten. Met ingang van 1 juli van dit jaar moeten ook de mensen die al langer een bijstandsuitkering krijgen aan de taaltoets voldoen. Op basis van een ruwe schatting verwacht de gemeente dat zo’n driehonderd mensen daarvoor getoetst moeten worden.

Almelo e.o.