Najagen illusie van perfectie maakt ons niet gelukkiger

We willen meer dan we kunnen en slagen er niet in onze onvolmaaktheid te accepteren. Toch is die acceptatie noodzakelijk voor de vooruitgang.