Volledig scherm
EPA

Opinie | Merkel heeft gelijk dat er geen noodtoestand is

ENSCHEDE - Wat hebben Angela Merkel, Piet de Jong en Koos van Dam met elkaar gemeen? Zowel de bondskanselier, de overleden oud-premier, als de vertrekkende Syrië-gezant laten (lieten) zich leiden door innerlijke kalmte en bezinning. Zij zijn een oase van rust in de huidige hysterie, in het pandemonium dat dagelijks in de media aan ons voorbijtrekt en maar geen halt weet te houden.

In de wereld van nu zijn feiten ondergeschikt aan het sentiment dat steevast wordt gedomineerd door angst en woede. We leven in een relatief veilig tijdperk maar weinigen willen dat horen.

Relatief weinig terreur
Er zijn op het internet tal van cijfers beschikbaar (bijvoorbeeld via www.datagraver.com) waaruit blijkt dat in de jaren zeventig en tachtig Europa met een veelvoud van de huidige terreur had te maken (denk aan de IRA, de Rote Armee Fraktion, de Rode Brigades, de ETA, denk aan de Molukse treinkapingen). Bovendien, hoezeer de aanslagen in Frankrijk en Duitsland van de laatste maand anders doen vermoeden, ook nu is ons werelddeel niet het epicentrum van de terreur. IS en daaraan gelieerde groepen slaan vooral toe in het Midden-Oosten en in toenemende mate in Zuidoost-Azië.

Veel media en veel burgers willen het niet horen. Ze willen harde actie en grote woorden. Daar is feitelijk geen aanleiding voor en het is ook nog contraproductief.

Kalifaat smult van oneliners
Terreur dooft als je overgaat tot de orde van de dag, zoals de Engelsen de aanslag in de metro van Londen (2005) van zich afveegden alsof het een pluisje op de mouw was. In het kalifaat smult men van elke oneliner of elk televisiebeeld dat aangeeft hoezeer het Westen in verwarring is. Een auto van vakantiegangers op weg naar Schiphol die door de politie wordt uitgekamd, het kan niet beter.

In een dergelijk klimaat is het wezenlijk dat de politieke hoofdrolspelers de kalmte bewaren en koers houden. Stevig als het stevig moet, maar bovenal rust uitstralend. Zoals Piet de Jong ooit de kunstenaars die de Nachtwachtzaal in het Rijksmuseum bezetten, liet zitten, daar waar er in het kabinet stemmen opgingen om ‘keihard in te grijpen’.

Merkel heeft gelijk
Sturen op resultaat is bijna altijd iets anders dan sturen op de volkswil of de primaire emotie. Merkel heeft gelijk dat er geen noodtoestand is, dat er al veel is bereikt en dat - hoe lastig het soms ook is - Duitsland ook deze fase in de geschiedenis overleeft.

Van Dam vindt terecht dat de internationale gemeenschap er niet aan ontkomt aan tafel te schuiven bij de wrede dictator Assad omdat alle ethisch verantwoorde uitspraken anders niet meer zijn dan ketelmuziek. Zoals de voormalige Israëlische premier Yitzhak Rabin ooit begreep dat hij de hand van de vroegere Palestijnse leider Yasser Arafat moest schudden om een einde te maken aan de vliegtuigkapingen en de zelfmoordaanslagen. Voor het brede publiek is het vaak onbegrijpelijk, maar de leider weet wel beter.

Sentiment
Iedereen die de stormbal hijst en de hakken in het zand zet, moet zich eens afvragen hoe de wereld er uit had gezien als Dwight Eisenhower (neerslaan Hongaarse opstand ’56), John F. Kennedy (Cuba-crisis ’62) en Lyndon Johnson (inval Warschaupact in Tsjechoslowakije ’68) op de golven van het sentiment hadden gehandeld. In tijden waarin het lastig is, hebben we meer aan ratio dan aan gevoel. Leiders als Merkel, De Jong en Rabin begrijpen (of begrepen) dat. Ze kunnen er niet genoeg om worden geprezen.

Opinie