Volledig scherm
Angelique Kunst © Frans Nikkels

Blog | Zal de sterke verdediging van FC Twente scoren?

Of ze gescoord hebben zal pas over twee weken blijken, maar feit is dat FC Twente vrijdag in Utrecht uitstekend verdedigd heeft. Ik moet eerlijk bekennen dat ik vooraf nogal somber was over de winstkansen. Op de persconferentie waar Onno Jacobs de rechtszaak aankondigde had hij het er steeds over dat FC Twente aan alle december-voorwaarden van de licentiecommissie had voldaan.

En dus recht had op de licentie. “Ja maar beste man”, dacht ik, “dat zegt de commissie ook. Alleen is er na december weer nieuw gerotzooi aan het licht gebracht. En op basis dáárvan ben je nu de licentie kwijt.” Ik verwachtte dus eigenlijk een beetje Calimero-gedrag bij de rechtbank. In de trant van ‘Die nare KNVB moet ons ook altijd hebben, ze straffen ons tien keer voor hetzelfde.’

Maar het tegendeel was waar. Advocaat Dolf Segaar kwam volgens mij met een sterk en goed onderbouwd verhaal waarin hij betoogde dat de bestaande licentie van FC Twente helemaal niet afgepakt mag worden. Ik sla voor het gemak alle bekende argumenten maar even over, daar hebben we inmiddels alles al over gezegd. Ik focus hier even op de zaken die nog niet bekend zijn, en die het verhaal van FC Twente wel zeer overtuigend maken.

Opdracht Decemberakkoord
Op 15 december trok de licentiecommissie de licentie van FC Twente voorwaardelijk in, naar aanleiding van de kwestie-Doyen. De club zou de licentie pas terugkrijgen als ze volledig meewerkte aan een onderzoek naar de betrokkenheid van alle personen binnen de organisatie bij malversaties; en daarnaast naar de bestuursstructuur van de club. De aanbevelingen uit het onderzoek moesten uiterlijk 1 mei 2016 binnen de club geïmplementeerd zijn.

Dat was aanvankelijk de opdracht. Maar toen Ben Knüppe, de man die het onderzoek moest uitvoeren, op 8 januari aan de slag ging was er nog een derde opdracht aan toegevoegd. En die luidde dat het onderzoek zich ook moest richten op “mogelijke tegenvallers uit het verleden die zich nog zouden kunnen openbaren”.

Voor alle duidelijkheid: die derde opdracht kwam van de KNVB. FC Twente concludeerde daaruit toen, en nu, dat wat de bond betreft die (toen nog onbekende) tegenvallers uit het verleden dus onder dezelfde voorwaarden vallen als de rest van het onderzoek. Ofwel: voor 1 mei opgeruimd, dan krijg je je licentie terug.

Tadic, Engelaar &, Corona

Uit het onderzoek van Knüppe bleken vervolgens inderdaad nogal wat tegenvallers. Er was gerotzooid met de transfers van Tadic, Engelaar en Corona. FC Twente ging ervan uit dat die onthullingen vielen onder deel 3 van de onderzoeksopdracht. Daarin werd de club gesterkt door het gedrag van de KNVB. De malversaties met Tadic werden op 8 januari aan de licentiecommissie gemeld. Die reageerde daar niet op. Geen mailtje, geen brief, geen vragen. Pas op 18 mei bleek dat die zaak voor de commissie alleen al genoeg aanleiding was geweest om de licentie alsnog in te trekken. Maar waarom meldden ze dat in januari niet meteen?, vroeg advocaat Segaar zich vrijdag af.

Op 22 maart werd de licentiecommissie bovendien ingelicht over de zaak-Corona. En vervolgens op 4 april over de zaak-Engelaar. Toen was de licentiecommissie er echt wel klaar mee, betoogde advocaat Knijff van de KNVB. Er volgde die dag een zéér pittig gesprek met FC Twente, want al die lijken uit de kast, dat moest nou toch echt een keer ophouden. Dat gesprek werd op 13 april bevestigd met een mail, waarin de licentiecommissie nogmaals uitlegde aan welke verplichtingen FC Twente voor 1 mei moest voldoen en welke aanvullende informatie ze nog wilde hebben. “Wil het voortbestaan van de licentie van FC Twente (…) gerechtvaardigd zijn, dan zal op die datum (1 mei) ook een verklaring van FC Twente door de licentiecommissie moeten zijn ontvangen dat er verder niets meer is dat nog geopenbaard zou moeten (…) dat relevant is om met recht de licentie te mogen behouden.”

Suggestief
Op die 13e april waren dus alle drie de zaken waardoor FC Twente nu de licentie kwijtraakt bekend, maar de commissie wekte nog steeds de suggestie dat de licentie kon worden behouden. Sterker nog, op 3 mei stuurde de commissie nog een keer een mail waarin ze schreef: “…er nu verder niets meer is dat nog geopenbaard zou moeten worden waaruit misleiding of het achterhouden van relevante informatie aan de licentiecommissie zou blijken of dat anderszins relevant is om met recht de licentie te mogen behouden, zodat de licentiecommissie ervan uit mag gaan dat op 1 mei 2016 alle onregelmatigheden uit het verleden zijn geopenbaard omdat het dan op dit aspect gerechtvaardigd is dat de licentiecommissie haar op 15 december 2015 aangekondigde voornemen tot intrekken van de licentie van FC Twente om deze reden niet zal doorzetten.”

Daar staat dus kort gezegd dat alles wat gemeld is vóór 1 mei geen invloed zal hebben op het teruggeven van de licentie.

‘Het comfort van zekerheid’
Maar dat had het dus wel. Twee weken later liet de licentiecommissie de bom barsten. FC Twente raakte de licentie kwijt, op basis van het gerotzooi met de drie genoemde transfers. Geen wonder dat dat als een donderslag bij heldere hemel kwam. Advocaat Segaar formuleerde het vrijdag als volgt: “FC Twente heeft op basis van gedragingen en verklaringen van de licentiecommissie van de KNVB er op mogen vertrouwen dat zij de licentie zou behouden.”

Advocaat Knijff van de KNVB kwam niet verder dan langdurig gestotter toen hij met dit betoog werd geconfronteerd. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat het enige dat de licentiecommissie met die mails had beoogd, het “het comfort van zekerheid” was. Zelfs na drie keer opnieuw uitleggen snapte de rechter (en de rest van de zaal) niet wat hij daarmee precies bedoelde.

Het gaat niet over rechtvaardigheid
Kortom: op dit punt zal FC Twente de zaak glansrijk winnen. Maar helaas gaat het niet alleen daarom. Rechters laten zich niet leiden door het mooiste verhaal, de best gebekte advocaat of persoonlijke sympathieën. Het gaat in het recht zelfs niet altijd over rechtvaardigheid. Procedures en regels zijn veel belangrijker. En daar zitten nog wel een paar haken en ogen aan.

De KNVB betoogde bijvoorbeeld dat FC Twente eerst in beroep moet bij de beroepscommissie en pas daarna naar de rechter kan. Dat lijkt inderdaad een logische volgorde: FC Twente stapt volgende week inderdaad naar die commissie, maar dan lopen er twee procedures door elkaar, wat juridisch gezien knap onhandig is. Al vind mr. Segaar van niet: FC Twente wil gewoon dat de rechter de hele KNVB verbiedt de licentie in te trekken. Of dat nou gevraagd wordt door de licentiecommissie, de beroepscommissie of nog iemand anders.

Verder was er de vraag of FC Twente wel spoedeisend belang heeft bij het kort geding. De KNVB vindt van niet: de beroepscommissie doet er net zo lang over als de rechter en mocht dat oordeel negatief uitvallen, dan is er nog tijd genoeg voor een rechtszaak. Zo gauw gaat FC Twente niet failliet, stelde mr. Knijff. Maar Onno Jacobs schetste de situatie met seizoenkaarthouders, sponsorcontracten, de gemeente Enschede en spelerscontracten: allemaal zaken die in deze tijd van het jaar, en voor de start van de nieuwe competitie geregeld moeten worden. En die nu stil liggen, in afwachting van een definitief oordeel.

“Als je niet schiet, ken je niet scoren”, zei Johan Cruijff ooit. FC Twente heeft vrijdag in elk geval scherp geschoten. Of het ook raak was, horen we bij het vonnis.

Blogs