Volledig scherm
Burgemeester John Berends speelt straks als Commissaris van de Koning een grote rol bij de benoeming van zijn opvolger. © Maarten Sprangh

Alle fracties praten mee over nieuwe burgemeester van Apeldoorn

De fractievoorzitters van alle dertien politieke partijen in de Apeldoornse gemeenteraad praten mee wie de nieuwe burgemeester van Apeldoorn wordt. John Berends legt op 1 februari zijn functie neer. Omdat hij vanaf 4 februari aan de slag gaat als Commissaris van de Koning heeft Berends ook een grote rol in de benoeming van zijn opvolger.

Donderdag wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering in het Stadhuis de vertrouwenscommissie benoemd. Het is de bedoeling dat ook een wethouder plaatsneemt in de commissie. Hij krijgt de rol van adviseur. Een van de raadsleden wordt voorzitter. Wie dat wordt bepaalt de commissie tijdens haar eerste bijeenkomst. Op alles wat er in de commissie wordt besproken rust volstrekte geheimhoudingsplicht.  De regelgeving schrijft voor dat ook de raadsgriffier adviseur van de vertrouwenscommissie is. Hij is tegelijk secretaris.

Argumenten

In eerste instantie selecteert de Commissaris van de Koning (CvdK) de kandidaten. In dit geval is dat John Berends. De commissie heeft het recht zelf andere sollicitanten te benaderen, maar moet daar wel de CvdK over inlichten. Wanneer de commissie een door de CvdK aangedragen kandidaat niet wil ontvangen dan moet ze daarvoor argumenten bij de commissaris aandragen.

De commissie bereidt de aanbeveling van de gemeenteraad voor. Binnen vier maanden na het openstellen van de vacature  moet de gemeenteraad de kandidaat voordragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  1. Werknemers slachterij moeten zich ook buiten het werk netjes gedragen in Apeldoorn
    PREMIUM

    Werknemers slachterij moeten zich ook buiten het werk netjes gedragen in Apeldoorn

    Drinkende en rondhangende Oost - Europeanen waren al jaren een doorn in het oog van buurtbewoners rond winkelcentrum Kayershof in Apeldoorn Zuid. Aan die overlast hoopt burgemeester John Berends, op de valreep van zijn afscheid van Apeldoorn, nu een einde te maken. Een afspraak tussen uitzendbureaus's en slachterij Ekro moet ervoor zorgen dat de werknemers zich, ook buiten het werk, netjes gedragen. Onderdeel van de afspraak is dat er voor klachten uit de buurt binnen twee werkdagen een oplossing gevonden wordt.