Volledig scherm
© Maarten Sprangh

Bewoners Lindenhove Apeldoorn vechten dwangsom aan

Gesteund door een flinke schare ‘fans’ bond het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van serviceflat Lindenhove gisteren bij de bezwarencommissie de strijd aan met de gemeente Apeldoorn. Ze wil dat die een verbeurde dwangsom van 100.000 euro intrekt. Want wie ging er de fout in, een bewoner of een bouwvakker?

De mensen die in de serviceflat aan de Loolaan wonen zijn deze dinsdagmorgen in groten getale aanwezig in het zaaltje in het tijdelijke Stadhuis aan het Stationsplein. Er staat tenslotte wat op het spel. Honderdduizend euro om precies te zijn.

Dat is de hoogte van de dwangsom die de gemeente Apeldoorn in het najaar aan de VvE heeft opgelegd vanwege het opslaan van asbesthoudende materialen in bergkasten van de serviceflat. De kasten zijn daarbij verzegeld. Omdat bij één van de kasten de verzegeling is verbroken en de ruimte is betreden, heeft de gemeente op 25 februari de dwangsom geïnd. Tegen de dwangsom én het verbeuren daarvan heeft de VvE beroep aangetekend.

Daar buigt de bezwarencommissie zich vandaag over. De commissieleden vuren vooral vragen op de gemeente af. Eén van hen vindt de dwangsom vrij fors en wil weten wat daar aan ten grondslag ligt . ,,Als de asbestsanering direct goed was uitgevoerd, zou deze drie ton kosten. Als we daar een dwangsom van 20.000 euro aan hadden gekoppeld, zou dat vrij gemakkelijk bij de totale kosten opgeteld kunnen worden’’, antwoordt de gemeentejuriste. ,,Wij vonden dat het om een substantieel bedrag moest gaan. Het gaat hier wel om asbest! Een goede financiële prikkel was dus noodzakelijk.”

Bergkast

Desondanks werd de verzegeling verbroken en zijn er één of meerdere personen in de bergkast geweest. Het bestuur van de VvE beweert dat dat een medewerker van een aannemingsbedrijf is geweest. Omdat er tegenstrijdige verklaringen zijn afgelegd, trekt de gemeente dit in twijfel. Volgens de gemeente doet het er ook niet toe: de VvE is verantwoordelijk. 

De bezwarencommissie wil graag weten welke sleutel de gemeente gebruikt heeft tijdens een inspectie. Op de vraag of gebruik is gemaakt van een loper, moet de juriste het antwoord schuldig blijven. Volgens de voorzitter van de bezwarencommissie is het vrij essentieel om te weten. ,,Anders zou er namelijk sprake zijn van een dubieuze situatie. Dan kan Jan en alleman erbij.”

Loper

Precies het punt dat VvE-voorzitter Ton Baas wil maken. Hij geeft aan dat bouwlieden ook gebruikmaken van een loper. Hij stelt dat het voor hem en zijn medebestuurders ondoenlijk is om hen continu te volgen. ,,We kunnen moeilijk de hele dag met hen meelopen.”

Of dat en de rest van het pleidooi aanleiding is om het college te adviseren de dwangsom van tafel te vegen, wordt over ruim een maand duidelijk. Het advies is overigens niet bindend.