Volledig scherm
De onvrede van de wijkraden ruim een jaar geleden in beeld: tijdens een politieke bijeenkomst distantieerden meerdere wijkraadvoorzitters zich van de 'poppenkast' die de gemeente optuigde. De raden voelden zich niet serieus genomen. Op de foto legt Ton Ceelie (Kerschoten, rechts) PvdD-raadslid Maaike Moulijn zijn grieven uit. Rob Jerphanion (De Sprengen) hoort het aan. © Gep Leeflang

Noodkreet wijkraad Apeldoorn-Zuid schreeuwt om uitleg wethouder Wim Willems, vindt SGP

De Apeldoornse SGP-fractie maakt zich zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met de dorps- en wijkraden. Al een jaar of drie is er grote onvrede bij de raden over de behandeling door de gemeente. Deze week werd duidelijk dat Apeldoorn-Zuid als uitvloeisel daarvan mogelijk helemaal zonder wijkraad komt te zitten. Doen burgemeester en wethouders hier wel genoeg aan, vraagt de SGP zich af.

Een jaar geleden escaleerde het conflict, toen meerdere wijkraadvoorzitters demonstratief opstapten tijdens een politieke bijeenkomst over 'burgerparticipatie’. De gemeente zet de raden in de kou, beklaagden ze zich in de Stentor, en wil hun een status geven die vergelijkbaar is met die van ‘willekeurige actiegroepjes’.

Gedaan met participatie

De wijkraad Apeldoorn-Zuid uitte afgelopen week op zijn website en in de Stentor de vrees dat het binnenkort gedaan is met burgerparticipatie in deze wijk. Daarom vraagt de SGP schriftelijk opheldering aan de verantwoordelijke wethouder Wim Willems. De gemeenteraad riep de wethouder januari vorig jaar met een motie op om met de dorps- en wijkraden in gesprek te gaan, legt fractievoorzitter Henk van den Berge uit. ,,Wij hebben begrepen dat de gesprekken tot nu toe niet altijd even goed verlopen. Zo zijn de dorpsraden enige tijd uit het overleg gestapt en nu zijn er opnieuw signalen dat er frictie ontstaat over de opstelling van het college ten opzichte van de dorps- en wijkraden.’’ 

Stroef

Hij vindt het vreemd via de website van een wijkraad over de problemen te moeten lezen. ,,Had het college van B en W de gemeenteraad hierin niet eerder moeten informeren of erbij betrekken, zeker nu de uitvoering van de motie stroef lijkt te verlopen?’’, vraagt hij Willems. Die moet bovendien aangeven of het college de toegevoegde waarde ziet van dorps- en wijkraden, als oren en ogen van de samenleving. En daarmee als een geschikte partner voor de gemeente om vooroverleg te voeren voor plannen die de wijk of het dorp raken.

Volledig scherm
Henk ten Berge. © Archief